Menu

Sčítanie obyvateľov 2021 bolo dňa 13.06.2021 ukončené

 V obci Nová Ľubovňa sa počas sčítania celkovo sčítalo 2998 osôb, čo je 98,62 % z predpokladaného počtu obyvateľov ŠÚ SR. (Povinnosť sčítať sa mali občania SR a cudzinci s pobytom v SR)
Všetkým, ktorí ste sa sčítali, ale aj pomohli ste so sčítaním svojim blízkym a starším občanom - ĎAKUJEME

 

Pre viac informácií o sčítaní sledujte:

ŠÚ SR: slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z1/tVLLUsIwFP0al-He9EHDMkVtq4C2Wh7ZOKEUiNgWbSzq1xuQBcOMiguzyPPMPfecExAwBlHKRi2kVlUpn8x5ItoPsRcx36cc2SC5wOie3wbJlUPRcWH0G0CYZ_xmcIQhCBBZqdd6CZNqWsslqVdElXMiV_oMzaQapd_N-iqfzOYMmzrXq8MLi1k4m0-RYIfOiCNZRtjMlsSdU5Y781xilm1Z1pmaweQk9JEq7F93MbKjMPZ5Qh1q7VT96IrYQboBDx2vh8h6gYsRD9OkE9s2cnsP-MGZLwCP4_iuNxxiMLQuTQ80wEGaIrreHnDQxbmPkdfzYhb59o1vwcSo8L5VEVIYNSrfQFpWL4XJ-u6PJoUIVyDUtGhtsqKFLcpYmznYpq7reLSD7e3vUY_Pz4KbiKtS528axv-YsaGzXvrd_sLIkHq5ZahgfFQLxifVWhdpwex3skrCD39AghGr-SfsyZeB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

web sčítania: www.scitanie.sk/