Miestna samospráva

FUNKCIA

 

Titl., meno a priezvisko
Starostka obce
Ing. Júlia Boďová

 

Zástupca starostu obce


Štefan Smoroň

   
 Obecná rada Ing. Jakub Repka
  Štefan Smoroň
  Ing. Michal Žid
   
Poslanci obecného zastupiteľstva (abecedný zoznam)
Mgr. Matúš Barlík
  Miroslav Hamrák
  Bc. Veronika Olšavská
  Ing. Jakub Repka
  Mgr. Ján Rusiňák, MBA
  Pavol Rusiňák
  Štefan Smoroň
  Ján Žemba

Ing. Michal Žid
   

Kontrolór obce:  JUDr. Katarína Železníková, 0908 584 909, email: zeleznikova.kontrolor@gmail.com

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:   /7 KOMISIÍ/

Komisia financií a správy obecného majetku:

predseda: Bc. Veronika Olšavská

členovia: Miroslav Hamrák, Ing. Monika Sásová

Komisia  výstavby a verejného poriadku:

predseda: Pavol Rusiňák

členovia: Ing. Igor Mikuš, Ing. Michal Žid

Komisia športu:

predseda: Ján Žemba

členovia: Mgr. Matúš Barlík, Jozef Sás

Komisia kultúry a školstva:

predseda: Mgr. Ján Rusiňák, MBA

členovia: Anna Konkoľová, Bc. Veronika Olšavská, Mgr. Anna Smoroňová

Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam:

predseda:  Štefan Smoroň

členovia: Mgr. Andrea Konkoľová, Ing. Jakub Repka, Pavol Rusiňák

Komisia pre vybavovanie sťažností:

predseda: Miroslav Hamrák

členovia: Mgr. Mária Habiňáková, Štefan Smoroň

náhradníci: Mgr. Matúš Barlík, Bc. Veronika Olšavská

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Mgr. Matúš Barlík

členovia: Mgr. Ján Rusiňák, MBA,    Ján Žemba

 

 

 MAJETKOVÉ  PRIZNANIA:

K stiahnutiu

Publikované: 29.10.2009 | Aktualizácia: 22.11.2022