Hasiči

Stráž pri Božom hrobe - Veľkonočné sviatky 2022
4.5.2022

Stráž pri Božom hrobe - Veľkonočné sviatky 2022

Počas Veľkonočného trojdnia sa hasiči DHZ v Novej Ľubovni zúčastnili na strážení Božieho hrobu. Počas Veľkého piatku a Bielej soboty sa striedali na "stojkách" pri Božom hrobe. Pri slávení svätej omše na Bielu sobotu sa tiež zapojili do procesie Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.


4. máj - sviatok sv. Floriána
4.5.2022

4. máj - sviatok sv. Floriána

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi...
Dnešná večerná sv. omša o 18:00 hod. je obetovaná za DHZ v Novej Ľubovni.


Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni
4.1.2022

Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni

Výbor DHZ v Novej Ľubovni vyzýva svojich členov na úhradu členského príspevku na rok 2022, vo výške 5 €. Členský poplatok si môžete uhradiť v Hasičskej zbrojnici v Novej Ľubovni a to vo štvrtok, 06.01.2022, od 14.00 - 16.00 hod. Ak sa k úhrade nemôžete dostaviť osobne, môže za vás príspevok uhradiť, v uvedenom čase, aj vami poverená osoba. Zároveň výbor vyzýva členov, ktorí už nemajú záujem o členstvo v zbore, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili veliteľovi DHZ v NĽ - Ivanovi Vojčákovi na tel. čísle:0904 563 432.


Bezpečné Vianoce
7.12.2021

Bezpečné Vianoce

Výzva občanom od HaZZ Stará Ľubovňa...


Poďakovanie hasičom
9.11.2021

Poďakovanie hasičom

Dobrovoľní hasiči sú vždy tam, kde ich ľudia potrebujú. Nasadia svoje nadšenie a častokrát, v ohrození svojho života, podajú profesionálnu pomoc pri požiari, povodni, škode - v ľudskom nešťastí. Možno práve táto sila u nich utužuje aj ochotu - byť nápomocní pri prácach na zveľadení a údržbe "hasičskej svätyne" v obci. V sobotu, 06.11.2021, sa konala takáto brigáda a my chceme vysloviť poďakovanie všetkým hasičom, ktorí sa jej zúčastnili...


Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022
7.10.2021

Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu...


Dnes je sviatok sv. Floriána
4.5.2021

Dnes je sviatok sv. Floriána

" Nech kedykoľvek požiar vzplanie, ja splním svoju povinnosť. Na záchranu životov, Pane, dajže mi sily dosť. V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas...."


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - od 10.08.2020 do odvolania
10.8.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - od 10.08.2020 do odvolania

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 10.08.2020 od 10.00 hod. do odvolania...


Poďakovanie hasičom
1.6.2020

Poďakovanie hasičom

Príkazom Okresného úradu v Starej Ľubovni, zo dňa 22.05.2020, sa dňom 1.6.2020 zrušil objekt Hotela SOREA ĽUBOVŇA - Ľubovnianske kúpele ako subjekt hospodárskej mobilizácie.


Chráňme lesy pred požiarmi
31.3.2020

Chráňme lesy pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - usmernenie.