Symboly

Samotný vznik organizovanej obecnej správy v Novej Ľubovni predpokladáme už v 14. storočí, z tohto obdobia teda očakávame aj najstaršie pečatidlo obce i vznik obecného symbolu. V duchu vtedajších zvyklostí obecným symbolom bol patrón farského kostola. Toto pôvodné pečatidlo obce sme zatiaľ neobjavili. Poznáme až renesančné pečatidlo zo 16. storočia, ktorého odtlačok sme našli na dokumente z r. 1869. Vnútri kruhopisu: xSIGILVM . DE . NOVO . LIBLO stojí korunovaný sv. Ján Evanjelista, ktorý v pravej pozdvihnutej ruke drží kalich s hadom.

Obecný erb

202210281156480.nova-lubov-a-sv-jan

 

Na modrom štíte je zlatovlasý sv. Ján Evanjelista so zlatou gloriolou okolo hlavy, odetý

v striebornom rúchu. V pravici drží zlatý kalich s hadom obráteným doprava, v ľavej

ruke pred sebou drží zlatú knihu.

 

Je okrúhla, v strede s obecným symbolom – erbom obce a kruhopisom:

Obec Nová Ľubovňa.

Symboly obce Nová Ľubovňa boli schválené Heraldickou komisiou Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky 14. októbra 1992 a sú zaevidované v Heraldickom registri

SR pod číslom HR: N- 1313/1992.

 

 

 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbe bielej, žltej, modrej, žltej

a bielej, pričom modrý pruh uprostred má dvojnásobnú šírku. Vlajka na konci má

dvojitý zástrih s trojcípovým ukončením.

 

 

 

 PEČAŤ OBCE:

Publikované: 28.10.2009 | Aktualizácia: 25.4.2023