Menu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov

Dividendy za rok 2019
13.7.2020

Dividendy za rok 2019

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, ktorí si v stanovenej lehote nevyzdvihli dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť už iba v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáží), v stredy od 12.00 - 16.00 hod.


Dividendy za rok 2019
7.7.2020

Dividendy za rok 2019

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov v Novej Ľubovni oznamuje, že v dňoch 08.07.2020 a 09.07.2020 bude vyplácať dividendy za rok 2019 v budove obecného úradu - podľa priloženého rozpisu.


Ponuka palivového dreva
1.4.2020

Ponuka palivového dreva

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje záujemcom o palivové drevo, že si ho môžu objednať telefonicky na číslach: 0911 842 642, alebo 0905 829 561.


Oznam
10.3.2020

Oznam

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že dividendy za rok 2019 sa budú vyplácať až v mesiaci máj 2020. Presný termín bude vopred oznámený. Ďakujeme za pochopenie.


Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020
26.2.2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, pozýva vlastníkov spoločných a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020 (nedeľa) o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2018
2.5.2019

Dividendy za rok 2018

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2018 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa
8.4.2019

Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa

V prílohách nájdete dokumenty urbariátu - stanovy a zmluvu o spoločenstve.


Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni
5.4.2019

Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 07.04.2019 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2017
18.4.2018

Dividendy za rok 2017

Oznam pre podielníkov, ktorí si v stanovej lehote neprevzali dividendy za rok 2017.


Dividendy za rok 2017
9.4.2018

Dividendy za rok 2017

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2017 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni, podľa priloženého rozpisu.