Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa

V prílohách nájdete dokumenty urbariátu - stanovy a zmluvu o spoločenstve.

K stiahnutiu