Menu

Oznam

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že dividendy za rok 2019 sa budú vyplácať až v mesiaci máj 2020. Presný termín bude vopred oznámený. Ďakujeme za pochopenie.