Menu

Dividendy za rok 2018

201904300938420.dividendy

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2018 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.

K stiahnutiu