Menu

Dividendy za rok 2019

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, ktorí si v stanovenej lehote nevyzdvihli dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť už iba v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáží), v stredy od 12.00 - 16.00 hod.
202007131543190.dividendy-2