VZN obceVZN obce
Názov Dátum
VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa 23.03.2021 VZN č. 12021 o zákaze umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa - 119.82 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska 18.06.2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 32020 o určení ochranného pásma pohrebiska - 777.95 kB
VZN č. 1/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 27.03.2020 vzn-1-2020-o-zakaze-hazardnych-hier-v-d-och-k-r - 107.79 kB
VZN č. 3/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce NĽ č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ 02.01.2020 VZN obce NĽ č. 32019, ktorým sa zružuje VZN obce NĽ č. 12012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ - 225.03 kB
VZN obce Nová Ľubovńa č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2005 o spolunažívaní 12.03.2019 VZN obce Nová Ľubovňa č. 1.2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa číslo 4.2005 o spolunažívaní - 261.67 kB
VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa 03.01.2018 VZN č. 42017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa - 1.98 MB
VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby 28.11.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 32017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby - 2.22 MB
VZN č. 1/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Nová Ľubovňa (Trhový poriadok) 13.07.2017
VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov v obci 29.12.2015
VZN obce Nová Ľubovňa 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Nová Ľubovňa... 20.07.2015