Menu

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa