Menu

VZN obce Nová Ľubovńa č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2005 o spolunažívaní