Menu

VZN obce Nová Ľubovňa 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Nová Ľubovňa...

K stiahnutiu