Menu

VZN č. 3/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce NĽ č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce NĽ