Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 6/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa číslo 7/2005 o zákaze zdržiavať sa žiakom základných škôl v pohostinných a reštauračných zariadeniach