Menu

VZN obce NĽ č. 5/2023, ktorým sa ruší VZN obce NĽ č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce