Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Ľubovňa