Menu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2022 a Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2022

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2022 bol 56,22 % - aj vďaka Vám všetkým... Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2022 nájdete v prílohe.

K stiahnutiu