Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019

 V prílohách nájdete úroveň triedenia odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019, na základe ktorého je obci stanovený poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2020. V tabuľke "položky a sadzby za uloženie odpadu..." sú uvedené aj sadzby na nasledujúce roky, vzhľadom na množstvo vyseparovaného odpadu.

Oproti roku 2018, kedy bola úroveň triedenia 21,05 %, sa úroveň vytriedenia odpadu zvýšila o 10,83 %. 

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.

K stiahnutiu