Drobné stavby

 

Ohlásenie drobnej stavby

Pre realizáciu drobnej stavby je potrebné vyplniť priložené tlačivo a spolu s prílohami odovzdať na obecnom úrade. Obecný úrad zašle stavebníkovi svoje stanovisko najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ohlásenia. Zoznam potrebných príloh je uvedený priamo v ohlásení drobnej stavby.

K stiahnutiu

Publikované: 5.3.2012 | Aktualizácia: 24.4.2023