Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2019 31.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019
2/2019
Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201901 01 16.1.2019 Objednávky 201901 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201901 01 16.1.2019 Došlé faktúry 201901 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva 02/2019 7.1.2019 Úrazové poistenie úchadzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201812 02 7.1.2019 Došlé faktúry 201812 02 Došle faktúry 2018    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 01/2019 3.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201812 02 2.1.2019 Objednávky 201812 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201812 01 17.12.2018 Došlé faktúry 201812 01 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201812 01 17.12.2018 Objednávky 201812 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 54/2018 10.12.2018 PZP č.729011565 Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  1,44 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 50/2018 7.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 51/2018 7.12.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... MOSK, s.r.o. 48111821  17 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 52/2018 7.12.2018 Poistná zmluva číslo : 4419011723 Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  1 401,31 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 53/2018 7.12.2018 Poistná zmluva PZP prívesný vozík 07122018 Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  1,51 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 48/2018 3.12.2018 Kúpna zmluva Ján Janči   12 349,44 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 49/2018 3.12.2018 Kúpna zmluva Monika Dziaková, rod. Zamišková   2 453,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201811 02 3.12.2018 Došlé faktúry 201811 02 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201811 02 3.12.2018 Objednávky 201811 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 47/2018 26.11.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/081/Nová Ľubovňa MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dohoda 46/2018 21.11.2018 DOHODA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU Obec Kolačkov 00329959   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist