Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD4 A2/2020 27.1.2020 Nájomná zmluva Jarmila Smolenová    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202001 01 16.1.2020 Došlé faktúry 202001 01 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202001 01 16.1.2020 Objednávky 202001 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 4/2020 9.1.2020 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS0000629826A Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5/2020 9.1.2020 Zmuva o poskytnutí fin dotácie v rámci mimoriadnej situácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa Mesto Prešov 00327646  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2020 8.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2020 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201912 02 8.1.2020 Došlé faktúry 201912 02 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva 01/2020 2.1.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  16,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 02/2020 2.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce NL v roku 2020 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201912 02 2.1.2020 Objednávky 201912 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 72/2019 20.12.2019 Kúpna zmluva Janka Valigurská a Milan Valigurský   30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 73/2019 20.12.2019 Mandátna zmluva Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 74/2019 20.12.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  3,25 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201912 01 16.12.2019 Došlé faktúry 201912 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201912 01 16.12.2019 Objednávky 201912 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o nájme 68/2019 13.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov MAVIKO, s.r.o. 47340215  1 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 69/2019 13.12.2019 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov MITIKA s.r.o. 50992431   
Detail Zmluva Dohoda 70/2019 13.12.2019 Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov Martin Konkoľ 47340215   
Detail Zmluva Zmluva 71/2019 13.12.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  240,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 66/2019 11.12.2019 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist