Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dohoda 38/2019 28.6.2019 DOHODA č. 19/38/50J/44 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  4 016,10 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 39/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913832_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  15 180,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 40/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913835_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  18 987,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 41/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913837_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  14 261,40 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 42/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913838_Z PC SEMA, s.r.o. 36426041   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201906 01 17.6.2019 Došlé faktúry 201906 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva 37/2019 17.6.2019 PZP č. 72901565 Union poisťovňa, a. s. 31322051  18,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201906 01 17.6.2019 Objednávky 201906 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zámenná zmluva 36/2019 7.6.2019 Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Mgr. Peter Smrek    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 35/2019 5.6.2019 Kúpna zmluva Peter Krupka   2 574,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 34/2019 3.6.2019 Kúpna zmluva č. 2/2019 EURIS spol. s r.o. 31684076  56 008,80 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201905 02 3.6.2019 Došlé faktúry 201905 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201905 02 3.6.2019 Objednávky 201905 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP 32/2019 20.5.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021K152-22-13 Prešovský samosprávny kraj 37870475  69 794,05 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP 33/2019 20.5.2019 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRŚPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201905 01 16.5.2019 Došlé faktúry 201905 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201905 01 16.5.2019 Objednávky 201905 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 30/2019 14.5.2019 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD Nová Ľubovňa 01 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600  420,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 31/2019 14.5.2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600   
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK 29/2019 9.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK č. 152/2019/OF Prešovský samosprávny kraj 37870475  11 335,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist