Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD1 B1/2023 26.7.2023 Zmluva o nájme bytu Ivana Kissová   278,04 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 20230701 17.7.2023 Došlé faktúry 20230701 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202307 01 17.7.2023 Objednávky 202307 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 58/2023 4.7.2023 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  88 112,08 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 59/2023 4.7.2023 DODATOK č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 23.02.2023 Štefan Jendrušák AGRO - AUTO 43321682  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202306 02 3.7.2023 Došlé faktúry 202306 02 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202306 02 3.7.2023 Objednávky 202306 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202306 01 16.6.2023 Došlé faktúry 202306 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202306 01 16.6.2023 Objednávky 202306 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 57/2023 5.6.2023 Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202305 02 2.6.2023 Došlé faktúry 202305 02 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202305 02 2.6.2023 Objednávky 202305 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 56/2023 29.5.2023 Dohoda Číslo: 23/38/054/466 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  205,32 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 55/2023 22.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č.07-2022-2023 - OA Spojená škola Stará... Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva 54/2023 19.5.2023 Kúpna zmluva Ján Repka   149,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 53/2023 17.5.2023 D O D A T O K č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/226 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 51/2023 16.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č.07-2022-2023 - OA Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202305 01 16.5.2023 Došlé faktúry 202305 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202305 01 16.5.2023 Objednávky 202305 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 52/2023 16.5.2023 DODATOK č. 1 k Dohode číslo: 22/38/054/555 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  0,00