Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201904 01 16.4.2019 Došlé faktúry 201904 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 21/2019 11.4.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác Milan Filičko - ARMAKOV 10770283  41 593,72 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 22/2019 11.4.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  360,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 20198 č. 4/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 20/2019 3.4.2019 Zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č, 5/2019 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č. 6/2019 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 16/2019 1.4.2019 Dodatok č. 1 k PRÍLOHE č. 1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Zmluva 17/2019 1.4.2019 Zmluva o dodávke plynu č.9106597829 Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Zmluva 18/2019 1.4.2019 ZMLUVA č. 59 006 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201903 02 1.4.2019 Došlé faktúry 201903 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201903 02 1.4.2019 Objednávky 201903 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2019 29.3.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 PARGAS, s.r.o. 50827057  1 173,62 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 11/2019 25.3.2019 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Útulok Kežmarok, občianske združenie 37786580   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 12/2019 25.3.2019 Kúpna zmluva Katarína Poľančíková   3 789,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 9/2019 21.3.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá v zmysle § 44 zák. č. 351/2011 Z.z. o... Prvá internetová s.r.o. 35849487  38,99 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme 10/2019 21.3.2019 Zmluva o nájme podľa §633 a §721 Občianskeho zákonníka Prvá internetová s.r.o. 35849487  89,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 8/2019 20.3.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... KALETA, s.r.o. 45593370  12 427,42 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD3 B5/2019 20.3.2019 Nájomná zmluva Karol Knapik    
Detail Zmluva Zmluva 6/2019 19.3.2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby MEDALI s.r.o. 46826441   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist