Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201708 01 16.8.2017 Došlé faktúry 201708 01 Došle faktúry 2017    
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 22/2017 16.8.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991... Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  2 640,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 23/2017 16.8.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzaveretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka Pavol Rusiňák 44841264   
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201708 01 15.8.2017 Objednávky 201708 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201707 02 1.8.2017 Došlé faktúry 201707 02 Došle faktúry 2017    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 21/2017 31.7.2017 Kúpna zmluva Jozef Duračinský   160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201707 02 31.7.2017 Objednávky 201707 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201707 01 17.7.2017 Došlé faktúry 201707 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201707 01 17.7.2017 Objednávky 201707 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201706 02 3.7.2017 Došlé faktúry 201706 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201706 02 30.6.2017 Objednávky 201706 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 19/2017 23.6.2017 ZMLUVA č. 57085 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201706 01 16.6.2017 Došlé faktúry 201706 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201706 01 16.6.2017 Objednávky 201706 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 18/2017 14.6.2017 Zmluva č. P-0033008600 o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201705 02 1.6.2017 Došlé faktúry 201705 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201705 02 31.5.2017 Objednávky 201705 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 16/2017 24.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  18 650,81 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 16/2017/1 23.5.2017 Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2017 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042   
Detail Zmluva Dohoda 17/2017 22.5.2017 DOHODA č.40/2017/§54-PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  20 738,12 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist