Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva 42/2017 29.12.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Matúš Śulkovský 44032161  2 405,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 43/2017 29.12.2017 Dohoda o ukončení dodatku č. II nájomnej zmluvy Štefan Drabant - LOTUS 36157406   
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201712 02 29.12.2017 Objednávky 201712 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 39/2017 28.12.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  22,75 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 38/2017 18.12.2017 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513*1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201712 01 18.12.2017 Došlé faktúry 201712 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201712 01 15.12.2017 Objednávky 201712 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 36/2017 14.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode práv povinností stavebníka a združenej investícií uzavretá... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 37/2017 14.12.2017 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy
Číslo zmluvy: 24ZVS0000013606S
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva 35/2017 13.12.2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Číslo zmluvy: ZoP/2017/210 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  567,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 34/2017 11.12.2017 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... Slovenský futbalový zväz 00687308  12 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 33/2017 4.12.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... SILFER STEEL s.r.o. 50779231  167 917,21 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201711 02 1.12.2017 Došlé faktúry 201711 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201711 02 30.11.2017 Objednávky 201711 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 32/2017 22.11.2017 DOHODA č. 17/38/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201711 01 16.11.2017 Došlé faktúry 201711 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201711 01 15.11.2017 Objednávky 201711 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 31/2017 8.11.2017 Zmluva č. 1535/2210/2017 o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 30/2017 7.11.2017 Kúpna zmluva Mária Krajňáková   507,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201710 02 2.11.2017 Došlé faktúry 201710 02 Došle faktúry 2017    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist