Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva 7/2019 19.3.2019 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201903 01 18.3.2019 Došlé faktúry 201903 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201903 01 15.3.2019 Objednávky 201903 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 5/2019 1.3.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV NATUR-PACK, a.s. 35979798  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201902 02 1.3.2019 Došlé faktúry 201902 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201902 02 1.3.2019 Objednávky 201902 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201902 01 18.2.2019 Došlé faktúry 201902 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Nájomná zmluva 4/2019 15.2.2019 Nájomná zmluva Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 42035881  0,00  
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201902 01 15.2.2019 Objednávky 201902 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201901 02 1.2.2019 Došlé faktúry 201901 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201901 02 1.2.2019 Objednávky 201901 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2019 31.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019
2/2019
Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201901 01 16.1.2019 Objednávky 201901 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201901 01 16.1.2019 Došlé faktúry 201901 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva 02/2019 7.1.2019 Úrazové poistenie úchadzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201812 02 7.1.2019 Došlé faktúry 201812 02 Došle faktúry 2018    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 01/2019 3.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201812 02 2.1.2019 Objednávky 201812 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201812 01 17.12.2018 Došlé faktúry 201812 01 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201812 01 17.12.2018 Objednávky 201812 01 Objednávky vyšle    
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist