Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201904 02 2.5.2019 Došlé faktúry 201904 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201904 02 2.5.2019 Objednávky 201904 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 27/2019 30.4.2019 Úrazové poistenie 5190048075 Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 28/2019 30.4.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 SLOVAKIA, s.r.o. 35848863  20,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/2019 29.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 číslo 3/2019 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 26/2019 29.4.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2x Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 23/2019 17.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č. 7/2019 Nestrácaj Nádej 42340179  500,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 24/2019 17.4.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o vykonaní prác - realizácia stavebného diela "rekonštrukcia a... VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  4 455,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201904 01 16.4.2019 Objednávky 201904 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201904 01 16.4.2019 Došlé faktúry 201904 01 Došle faktúry 2019    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 21/2019 11.4.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác Milan Filičko - ARMAKOV 10770283  41 593,72 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 22/2019 11.4.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  360,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 20198 č. 4/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 20/2019 3.4.2019 Zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č, 5/2019 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č. 6/2019 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 16/2019 1.4.2019 Dodatok č. 1 k PRÍLOHE č. 1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Zmluva 17/2019 1.4.2019 Zmluva o dodávke plynu č.9106597829 Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Zmluva 18/2019 1.4.2019 ZMLUVA č. 59 006 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201903 02 1.4.2019 Došlé faktúry 201903 02 Došle faktúry 2019    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist