Menu

ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE

 Bratislava – 28. februára 2022 – Združenie miest a obcí Slovenska dnes zriadilo Transparentný účet. Okrem toho spracovalo vzory konkrétnych uznesení zastupiteľstiev k adresnej pomoci a tiež apeluje na vysoké školy a univerzity.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch. Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s bezproblémovým a legislatívne komfortným rozhodovaním mestských a obecných zastupiteľstiev vypracovalo vzor dvoch uznesení. Jedno sa týka poskytnutia finančnej pomoci s verejného rozpočtu samosprávy a druhé je vo vzťahu k dočasnému odpusteniu dane z ubytovania pre pomoc migrantom.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň apeluje na vysoké školy a univerzity, aby v rámci svojich možností apelovali na jazykovo vybavených študentov ukrajinského jazyka a ďalších príbuzných jazykov na ich pôsobenie v prihraničí, pretože ich jazykové zručnosti sú v tomto období mimoriadne dôležité.

Lukáš Baňacký, starosta bratislavského Lamača a v ZMOSe sa venuje krízovému manažmentu v tejto súvislosti dodáva: „Máme skúsenosti s koronakrízy a vieme, prečo je dôležité správne logistické nastavenie a permanentná komunikácia. Preto sme už cez víked spracovali logistický model pomoci, v rámci ktorého aú presne určené jednotlivé procesy a kompetencie. Tento model musí byť realizovateľný aj v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v cieľových destináciách. ZMOS v spolupráci s partnermi spúšťa určené podporné moduly, v rámci ktorých vstupuje do činnosti aj Modul 3, a to je práve materiálna pomoc pre vojnou postihnuté oblasti."

Dovoľujeme si Vás veľmi pekne požiadať o informovanosti o transparentnom účte na web stránke, sociálnych sieťach, prípadne aj v samosprávnych periodikách. Vopred Vám ďakujeme aj za túto formu solidárnej pomoci.

Michal Kaliňák

                                                                                              ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS