Menu

Spravodajstvo

Výzva 01/OÚ SL/2022
16.8.2022

Výzva 01/OÚ SL/2022

Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku...


Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...
15.8.2022

Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...

V predchádzajúcich dňoch boli z niektorých hrobov na našom cintoríne odcudzené niektoré pietne predmety, hlavne rôzne sviece.
Vyzývame preto verejnosť, aby ste neboli ľahostajní k takémuto konaniu a v prípade, že máte vedomosť, alebo informácie o osobe, či osobách, ktoré uvedené skutky páchajú, aby ste nám to oznámili na obecný úrad, vaša anonymita bude zachovaná. Uvedená skutočnosť bola nahlásená zároveň polícii, ktorá bude priestory cintorína priebežne monitorovať.


Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej
12.8.2022

Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej

8. august 2022, sviatočný deň. Na chvíľu zláskavel čas. Zastavil sa, aby nám doprial obzrieť sa späť, aby nám dovolil zaspomínať, aby nám umožnil dotknúť sa slnka, osláviť človeka...


Cvičenie s fyzioterapeutkou
10.8.2022

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Veronika Repková pozýva na cvičenie s fyzioterapeutkou...


Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
3.8.2022

Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce je zverejnená Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19
25.7.2022

Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19

ÚVZ SR vydal odporúčanie na dôsledné vetranie miestností a vozidiel, vzhľadom na neklesajúci počet ochorení na COVID-19 ...


ODPUST v Novej Ľubovni - 16.07.2022
21.7.2022

ODPUST v Novej Ľubovni - 16.07.2022

V tú slnečnú, júlovú sobotu, 16.07.2022, slávila celá naša obec odpustovú slávnosť...


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.07.20222
20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.07.20222

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo opäť Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme...


Vyhlásené výzvy k aktivitám IROP - MAS ĽUBOVNIANSKO
20.7.2022

Vyhlásené výzvy k aktivitám IROP - MAS ĽUBOVNIANSKO

Dávame vám do pozornosti Miestnu akčnú skupinu - MAS ĽUBOVNIANSKO...


ANNA BÁL - 24.07.2022
18.7.2022

ANNA BÁL - 24.07.2022

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva členov klubu, ale aj širokú verejnosť, na ANNA BÁL, 24.07.2022 (nedeľa) od 15.00 hod., Spoločenská miestnosť Glóbus v Novej Ľubovni...


Odpustová slávnosť  Panny Márie Karmelskej v Novej Ľubovni  - 16.07.2022 (sobota)
11.7.2022

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej v Novej Ľubovni - 16.07.2022 (sobota)

Farský úrad a obec Nová Ľubovňa vás pozývajú na ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ Panny Márie Karmelskej, ktorá sa bude konať v sobotu - 16.07.2022. Slávnostná svätá omša bude v kostole o 10:30 hod. a popoludní vás pozývame na ODPUSTOVÉ POPOLUDNIE, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku so začiatkom o 15.00 hod. ...


Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať...
11.7.2022

Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať...

ÚPSVaR v Starej Ľubovni zverejňuje základné informácie, týkajúce sa požiadania o inflačnú pomoc pre osobných asistentov, opatrovateľov, osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodku...

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
11.7.2022

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022.


Dividendy 2021 - Zmena vyplácania (v piatok len dopoludnia)
6.7.2022

Dividendy 2021 - Zmena vyplácania (v piatok len dopoludnia)

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov oznamuje zmenu - dividendy vypláca v stanovených termínoch, avšak v piatok len dopoludnia.
Rozpis domov je orientačný, dividendy si môžete prevziať v ktorýkoľvek uvedený termín...


360° videomapa Nová Ľubovňa z neba
4.7.2022

360° videomapa Nová Ľubovňa z neba

Na stránke obce nájdete 360° videomapu Novej Ľubovne...


Dividendy za rok 2021
30.6.2022

Dividendy za rok 2021

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že v dňoch od 04.07.2022 - 08.07.2022 (okrem utorka), bude vyplácať dividendy za rok 2021 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Púť na Mariánsku horu v Levoči -  2022
28.6.2022

Púť na Mariánsku horu v Levoči - 2022

Program púte v prílohe...