Menu

Novembrové sviatky - úprava cintorínov

Blížia sa novembrové sviatky, spojené so stíšením, s návštevou cintorína...

Aj v našej obci si uchovávame tradície a miestam posledného odpočinku našich blízkych venujeme patričnú pozornosť.

V súvislosti s úpravou hrobov prosíme, aby ste na priestranstvách cintorína udržiavali poriadok a odpad z hrobov vyhadzovali do kontajnéra pri cintoríne, ktorý je na to určený. Ďakujeme

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist