Menu

Spravodajstvo

Pozvánka pre deti
11.12.2022

Pozvánka pre deti

Obec Nová Ľubovňa pozýva deti na divadelnú hru BAČOV POMOCNÍK, s ktorou sa vám divadlo Ramagu predstaví 18.12.2022 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Výzva majiteľom motorových vozidiel
11.12.2022

Výzva majiteľom motorových vozidiel

Obec Nová Ľubovňa vyzýva vodičov, aby ste neparkovali na chodníkoch, krajniciach ciest, ako ani na verejných priestranstvách a obecných parkoviskách, nakoľko týmto nevhodným parkovaním znemožňujete zimnú údržbu chodníkov a ciest v obci. Takéto situácie sa každoročne opakujú. Ak nedôjde k náprave a rešpektovaniu, obec pristúpi k zverejňovaniu nevhodne parkovaných vozidiel.


VIANOČNÁ  AKADÉMIA 11.12.2022
8.12.2022

VIANOČNÁ AKADÉMIA 11.12.2022

" Vstávajú zo sna pastieri a divia sa a žasnú. A bez váhania zamieria tam, kde vidia hviezdu jasnú..."
Aj deti ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni sú takýmito pastiermi, ktorí vám prinášajú radostnú zvesť Dobra a Lásky. Nech slová, piesne a neha, ktoré vás pohladia pri ich vystúpení, prinesú pokoj, dobro a lásku do vašich rodín i vzťahov... Prijmite ich pozvanie na Vianočnú akadémiu 11.12.2022 o 14.00 hod. v KD v Novej Ľubovni...


Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.
8.12.2022

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bude vykonané na území SR dňa 09.12.2022 o 12.00 hod. preskúšanie elektrických sirén dvojminútovým stálym tónom.


MOŽNOSŤ  PRE/OČKOVANIA MOBILNOU JEDNOTKOU
7.12.2022

MOŽNOSŤ PRE/OČKOVANIA MOBILNOU JEDNOTKOU

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov poskytuje výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou očkovacími vakcínami proti ochoreniu COVID - 19. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad v Novej Ľubovni - Mgr. Andreu Konkoľovú. Viac v prílohe...


2. balík inflačnej pomoci
7.12.2022

2. balík inflačnej pomoci

V prílohe nájdete základné informácie ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe...


Štatistické zisťovanie rodinných účtov
7.12.2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR vykoná v dňoch 06.12.2022 - 12.01.2024 štatistické zisťovanie aj v našej obci...


Svätý Mikuláš v Novej Ľubovni
5.12.2022

Svätý Mikuláš v Novej Ľubovni

Na pozvanie Obecného úradu a Farského úradu v NĽ zavíta do našej obce 06. decembra 2022 biskup z Myry - svätý Mikuláš, ktorý poteší detičky na večernej svätej omši o 18:00 hod. v chráme sv. Jána, apoštola...


Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni
5.12.2022

Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni

Dňa 28.11.2022 Obec Nová Ľubovňa uzavrela Zmluvu č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie projektu: Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni...


" Medový perníček - do srdca chodníček "  03.12.2022 - 04.12.2022
1.12.2022

" Medový perníček - do srdca chodníček " 03.12.2022 - 04.12.2022

Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa a Obec Nová Ľubovňa vás pozývajú na IX. ročník podujatia, venovaného medu, pod názvom "Medový perníček - do srdca chodníček ", ktoré sa uskutoční 03.12.2022 - 04.12.2022.


Charitný kahanček lásky - 27.11.2022
25.11.2022

Charitný kahanček lásky - 27.11.2022

Rímskokatolícky farský úrad NĽ, Farská charita NĽ, eRko a Obecný úrad v NĽ vás srdečne pozývajú na Charitný kahanček lásky - 27.11.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Adventné obdobie 2022
25.11.2022

Adventné obdobie 2022

" Advent – výnimočný čas očakávania, múdrosť nám radí splniť Božie priania.
Lampáš viery a lásky si teda pripravme, olej modlitby a pokánia do neho dajme,
keď Pán zaklope, aby sme radosť mali, naveky v kráľovstve lásky prebývali..."


Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022
23.11.2022

Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022

" Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21)


Smutná vizitka našej obce
23.11.2022

Smutná vizitka našej obce

Neprístojné správanie sa a konanie mladistvých ...


Pomoc rodinám z Ukrajiny
18.11.2022

Pomoc rodinám z Ukrajiny

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.).


ŠK Nová Ľubovňa - " U13",  PRVÁ  po jesennej časti v 2.lige východ
16.11.2022

ŠK Nová Ľubovňa - " U13", PRVÁ po jesennej časti v 2.lige východ

" Čím ťažšie sa víťazstvo tvorí, tým väčšie je šťastie, ktoré z neho vzíde." (Pelé)


Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022
15.11.2022

Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022

" Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a cnostný život. Amen. "


Putovanie našich farníkov do Lúrd  - 2022
15.11.2022

Putovanie našich farníkov do Lúrd - 2022

" Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária, Ty si našej duše vždy túžba jediná. K Tebe sa my utiekame, Matka Božia, uslyš nás. Tvoja moc je slávená, lebos blahoslavená, Lurdska hviezda prekrásna, Panna Mária.."


14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni
14.11.2022

14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni

V pondelok, 14.11.2022, bude v našej farnosti Celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do 17:45 hod., kedy začne Eucharistické požehnanie a svätá omša.


Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022
14.11.2022

Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.