Menu

Spravodajstvo

Oznam o vykonávaní kontroly
18.1.2022

Oznam o vykonávaní kontroly

PVPS a.s., Poprad, oznamuje obyvateľom našej obce, že vykonáva kontroly za účelom zistenia neoprávnených odberateľov a spresnenia fakturačných údajov...


V súvislosti s koronavírusovým variantom omikron od 19. januára platia nové hygienické pravidlá
18.1.2022

V súvislosti s koronavírusovým variantom omikron od 19. januára platia nové hygienické pravidlá

Od 19. januára 2022 budú účinné nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Návrh nových opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron v stredu 12. januára 2022 schválila vláda. V texte link na vyhlášky - 3, 4, 5 a 6/2022...


Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta
14.1.2022

Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že poplatky komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta si môžete uhradiť na obecnom úrade, počas stránkových dní a hodín od pondelka – 17.01.2022.


VIAC AKO NI(C)K
12.1.2022

VIAC AKO NI(C)K

Je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.
"Nie si na to sám."


Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje
12.1.2022

Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje

Návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch vypracovalo ministerstvo vnútra v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb...


Nový covid automat - platný od 19.01.2022
12.1.2022

Nový covid automat - platný od 19.01.2022

Nový covid automat: V niektorých službách vám nebudú stačiť dve dávky očkovania...


Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
12.1.2022

Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Obec Nová Ľubovňa oznamuje účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, Garčare, že na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, je dnešným dňom, 12.01.2022, na dobu 15 dní, zverejnená Verejná vyhláška – Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare.


Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - nové opatrenia od 12.01.2022
12.1.2022

Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - nové opatrenia od 12.01.2022

Nakoľko od 12.01.2022 platia nové opatrenia, Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje podmienky účasti na bohoslužbách v zmysle nových opatrení...(v prílohe).
Lístky na sväté omše už nie sú potrebné.


Nové opatrenia, platné od 10.01.2022 a 12.01.2022
11.1.2022

Nové opatrenia, platné od 10.01.2022 a 12.01.2022

V prílohe nájdete vyhlášku 2/2022 - obmedzenia hromadných podujatí, platnú od 12.01.2022 a vyhlášku 1/2022 - opatrenia - prevádzky, platnú od 10.01.2022.


Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
5.1.2022

Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Dňa 06.01.2022 o 12:05 hod. (po doznení kostolných zvonov) sa v mnohých goralských obciach uskutoční Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, prostredníctvom videonahrávok, streamovania online prenosov, záznamov a pod...


Betlehem v kostole 06.01.2022 a 09.01.2022
5.1.2022

Betlehem v kostole 06.01.2022 a 09.01.2022

Betlehem v kostole bude v prevádzke ešte 06.01.2022 a 09.01.2022 od 15:30 - 17.00 hod.


Našla sa svadobná obrúčka
5.1.2022

Našla sa svadobná obrúčka

V obci sa našla svadobná obrúčka s gravirovaním. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni
4.1.2022

Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni

Výbor DHZ v Novej Ľubovni vyzýva svojich členov na úhradu členského príspevku na rok 2022, vo výške 5 €. Členský poplatok si môžete uhradiť v Hasičskej zbrojnici v Novej Ľubovni a to vo štvrtok, 06.01.2022, od 14.00 - 16.00 hod. Ak sa k úhrade nemôžete dostaviť osobne, môže za vás príspevok uhradiť, v uvedenom čase, aj vami poverená osoba. Zároveň výbor vyzýva členov, ktorí už nemajú záujem o členstvo v zbore, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili veliteľovi DHZ v NĽ - Ivanovi Vojčákovi na tel. čísle:0904 563 432.


Štatistika
4.1.2022

Štatistika

Obec Nová Ľubovňa nový rok 2022 privítala s počtom obyvateľov 3012 a vekovým priemerom 37,16 rokov.


Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...
2.1.2022

Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou sme my všetci...


Zber odpadov v roku 2022
1.1.2022

Zber odpadov v roku 2022

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2022 prebehne 03.01.2022 (pondelok - žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu platov, tetrapaku, papiera, kovových obalov, veľkoobjemového zberu a informácie o kompostoviskách - platné pre rok 2022.


Silvester u Pastrnoka
31.12.2021

Silvester u Pastrnoka

Pozývame na goraľské Silvestrovské divadelné predstavenie Jána Jendrichovského (a jeho priateľov), plné spomienok na Jozefa Valigurského, v spolupôsobení s Milanom Valigurským, Matúšom Oľhom a Ľudmilou Barlíkovou...


Želáme vám šťastný nový rok 2022
31.12.2021

Želáme vám šťastný nový rok 2022

O polnoci, keď sa rozlomí rok ako chlieb, privítajme ten nový s úctou a vďakou, s úprimnou radosťou, so splniteľnými predsavzatiami a slovami tichej modlitby...


Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - upravený oznam
31.12.2021

Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - upravený oznam

Nakoľko sa 30.12.2021 neprevzali všetky pripravené lístky na ohlásené sv. omše, FÚ v Novej Ľubovni oznamuje veriacim (zaočkovaní, prekonaní), že na sv. omše: 31.12.2021 - o 15.00 hod., o 18.00 hod., môžete prísť aj bez lístka. Najprv bude umožnený vstup veriacim s lístkom na konkrétnu sv. omšu a veriacim bez lístka až tesne pred začatím sv. omše - do doplnenia počtu 30 na každú sv. omšu. Ďakujeme za pochopenie.


Jasličkovanie  FS Vrchovina
30.12.2021

Jasličkovanie FS Vrchovina

"Sem pastieri, sem..." - v prílohe nájdete link na Jasličkovanie v podaní FS Vrchovina...