Menu

Spravodajstvo

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.
8.12.2022

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bude vykonané na území SR dňa 09.12.2022 o 12.00 hod. preskúšanie elektrických sirén dvojminútovým stálym tónom.


MOŽNOSŤ  PRE/OČKOVANIA MOBILNOU JEDNOTKOU
7.12.2022

MOŽNOSŤ PRE/OČKOVANIA MOBILNOU JEDNOTKOU

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov poskytuje výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou očkovacími vakcínami proti ochoreniu COVID - 19. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad v Novej Ľubovni - Mgr. Andreu Konkoľovú. Viac v prílohe...


2. balík inflačnej pomoci
7.12.2022

2. balík inflačnej pomoci

V prílohe nájdete základné informácie ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe...


Štatistické zisťovanie rodinných účtov
7.12.2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR vykoná v dňoch 06.12.2022 - 12.01.2024 štatistické zisťovanie aj v našej obci...


Svätý Mikuláš v Novej Ľubovni
5.12.2022

Svätý Mikuláš v Novej Ľubovni

Na pozvanie Obecného úradu a Farského úradu v NĽ zavíta do našej obce 06. decembra 2022 biskup z Myry - svätý Mikuláš, ktorý poteší detičky na večernej svätej omši o 18:00 hod. v chráme sv. Jána, apoštola...


Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni
5.12.2022

Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni

Dňa 28.11.2022 Obec Nová Ľubovňa uzavrela Zmluvu č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie projektu: Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni...


" Medový perníček - do srdca chodníček "  03.12.2022 - 04.12.2022
1.12.2022

" Medový perníček - do srdca chodníček " 03.12.2022 - 04.12.2022

Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa a Obec Nová Ľubovňa vás pozývajú na IX. ročník podujatia, venovaného medu, pod názvom "Medový perníček - do srdca chodníček ", ktoré sa uskutoční 03.12.2022 - 04.12.2022.


Charitný kahanček lásky - 27.11.2022
25.11.2022

Charitný kahanček lásky - 27.11.2022

Rímskokatolícky farský úrad NĽ, Farská charita NĽ, eRko a Obecný úrad v NĽ vás srdečne pozývajú na Charitný kahanček lásky - 27.11.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Adventné obdobie 2022
25.11.2022

Adventné obdobie 2022

" Advent – výnimočný čas očakávania, múdrosť nám radí splniť Božie priania.
Lampáš viery a lásky si teda pripravme, olej modlitby a pokánia do neho dajme,
keď Pán zaklope, aby sme radosť mali, naveky v kráľovstve lásky prebývali..."


Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022
23.11.2022

Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022

" Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21)


Smutná vizitka našej obce
23.11.2022

Smutná vizitka našej obce

Neprístojné správanie sa a konanie mladistvých ...


Pomoc rodinám z Ukrajiny
18.11.2022

Pomoc rodinám z Ukrajiny

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.).


ŠK Nová Ľubovňa - " U13",  PRVÁ  po jesennej časti v 2.lige východ
16.11.2022

ŠK Nová Ľubovňa - " U13", PRVÁ po jesennej časti v 2.lige východ

" Čím ťažšie sa víťazstvo tvorí, tým väčšie je šťastie, ktoré z neho vzíde." (Pelé)


Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022
15.11.2022

Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022

" Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a cnostný život. Amen. "


Putovanie našich farníkov do Lúrd  - 2022
15.11.2022

Putovanie našich farníkov do Lúrd - 2022

" Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária, Ty si našej duše vždy túžba jediná. K Tebe sa my utiekame, Matka Božia, uslyš nás. Tvoja moc je slávená, lebos blahoslavená, Lurdska hviezda prekrásna, Panna Mária.."


14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni
14.11.2022

14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni

V pondelok, 14.11.2022, bude v našej farnosti Celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do 17:45 hod., kedy začne Eucharistické požehnanie a svätá omša.


Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022
14.11.2022

Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.


Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023
9.11.2022

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje e-mailovú adresu obce Nová Ľubovňa na elektronické doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, na elektronické doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na elektronické doručenie Žiadostí o Voľbu poštou - pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023 (príloha).


Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023
9.11.2022

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023

Obec Nová Ľubovňa vytvorila pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023, dva volebné okrsky (príloha), pre obidva je volebnou miestnosťou Kultúrny dom Nová Ľubovňa.


REFERENDUM 2023
8.11.2022

REFERENDUM 2023

Prezidentka SR vyhlásila REFERENDUM na deň 21.01.2023.
V prílohe nájdete: Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda, Informáciu pre voliča, Žiadosť o voľbu poštou - vzor, Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - vzor.
Všetky oznamy a informácie, súvisiace s konaním Referenda 2023 budú zverejňované na úradnej tabuli obce, ako aj v samostatnej záložke na webovom sídle obce, označenej REFERENDUM 2023.