Menu

Spravodajstvo

Orálna vakcinácia líšok proti besnote
13.4.2023

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote prebehne pokladaním vakcinačných návnad - letecky, v dňoch 17.04.2023 - 05.05.2023...


Stráž pri Božom hrobe - poďakovanie hasičom
13.4.2023

Stráž pri Božom hrobe - poďakovanie hasičom

Aj tieto Veľkonočné sviatky členovia nášho DHZ so cťou strážili Boží hrob...
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa do stráženia Božieho hrobu zapojili.


Veľkonočný pozdrav
6.4.2023

Veľkonočný pozdrav

Nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja...


Sedem Kristových slov
6.4.2023

Sedem Kristových slov

" Je všetko bez podoby, je všetko bez útechy, zotreté všetky stopy a ešte padá sneh. A ešte krajší sviatok to všetko posvätí, Veľký piatok lásky a obety a smrti Krista Pána. Ach, jak nás miloval! Kiež by som toho rána jemu sa podobal. Tak Boh z lásky Láskou nás vychová, veď najkrajšia iste cesta je cesta Krížová..."


Volejbalový turnaj 01.04.2023
6.4.2023

Volejbalový turnaj 01.04.2023

V sobotu, 01.04.2023, naša telocvičňa hostila nadšencov i fanúšikov volejbalu...


Veľký úspech našej materskej školy
3.4.2023

Veľký úspech našej materskej školy

Deti MŠ - 3. trieda "Margarétky" sa zúčastnili okresného kola súťaže ENIKI BENIKI, v ktorom sa umiestnili v Zlatom pásme s návrhom na postup na krajské kolo v Bardejovských kúpeľoch.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a obce...


Vývoz TKO  prebehne v utorok, 11.04.2023
3.4.2023

Vývoz TKO prebehne v utorok, 11.04.2023

Pripomíname vám, že vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu), na lístky a žlté nálepky prebehne v utorok, 11.04.2023, nakoľko v pondelok je štátny sviatok.


Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
3.4.2023

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni sa bude konať v dňoch 18. a 19.04.2023 od 13.00 - 15.30 hod. v hlavnej budove školy...


Oznam Školskej jedálne v NĽ  stravníkom - dôchodcom
3.4.2023

Oznam Školskej jedálne v NĽ stravníkom - dôchodcom

Školská jedáleň v Novej Ľubovni oznamuje stravníkom - dôchodcom, že od štvrtka 06.04.2023 do 11.04.2023 bude prevádzka školskej jedálne prerušená, čiže sa nebude variť ani pre dôchodcov. Obedy sa budú vydávať v obvyklom režime od stredy 12.04.2023.


28. marec - DEŇ  UČITEĽOV
27.3.2023

28. marec - DEŇ UČITEĽOV

" Buďte skvelým vzorom, pretože budete oknom, cez ktoré bude veľa detí vidieť svoju budúcnosť. " (Thomas Mckinnon)


Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu p.s. Nová Ľubovňa
26.3.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu p.s. Nová Ľubovňa

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční 26.03.2023 o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...


HaZZ Stará Ľubovňa - opatrenia proti požiarom
23.3.2023

HaZZ Stará Ľubovňa - opatrenia proti požiarom

HaZZ Stará Ľubovňa upozorňuje verejnosť na zákaz vypaľovania trávy, používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, na zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako aj na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov...


Svetový deň vody - 22. marec
22.3.2023

Svetový deň vody - 22. marec

Svetový deň vody - 22. marec 2023 je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny...


Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa
20.3.2023

Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa

Dňa 13.03.2023 uzavrela Obec Nová Ľubovňa Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/60, ktorej predmetom je „Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa“.


26.03.2023 - zmena zimného času na letný čas
20.3.2023

26.03.2023 - zmena zimného času na letný čas

V nedeľu, 26.03.2023, si o 02:00 hod. presunieme čas na 03:00 hod.


Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2023
20.3.2023

Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2023

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje občanom, že už je možné uhradiť v hotovosti daň z nehnuteľností za rok 2023, ako aj ostatné poplatky, na oddelení daní a poplatkov Obecného úradu v Novej Ľubovni, počas stránkových dní (každý pracovný deň, okrem štvrtku).


Štatistické zisťovanie
16.3.2023

Štatistické zisťovanie

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu - štatistické zisťovanie v roku 2023 prebehne aj v našej obci...


Výzva verejnosti
15.3.2023

Výzva verejnosti

Z dôvodu zistenia odcudzenia dlažobných kociek z odvodnenia miestnej komunikácie v časti Kúty – Budžiská a to v dĺžke 23 m, pristupuje Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa k elektronickému monitorovaniu uvedeného diela, ako aj okolitej lokality.
Zároveň urbariát vyzýva verejnosť, ak by mal niekto vedomosť o osobách, ktoré uvedený čin spáchali, aby to oznámili urbariátu na tel. číslo 0911842642, alebo priamo polícii na č. 158.
Vaša anonymita bude zachovaná.


Ponuka ovocných stromov
14.3.2023

Ponuka ovocných stromov

Ponuka ovocných stromov od slovenského výrobcu s dlhoročnou tradíciou – firmy PLANTEX vo Veselom pri Piešťanoch...


Zastavme africký mor ošípaných
14.3.2023

Zastavme africký mor ošípaných

RVPS Stará Ľubovňa oznamuje, že dňa 13.03.2023 bol potvrdený pozitívny prípad u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Jakubany. Z uvedeného dôvodu vám opakovne dávame do pozornosti informácie, týkajúce sa zamedzenia šírenia uvedeného ochorenia...