Menu

Spravodajstvo

Veľkonočný pozdrav
15.4.2022

Veľkonočný pozdrav

Nech nám všetkým je Veľká noc príležitosťou prežiť dotyk Božej lásky, ktorá dáva život i tomu, čo zomiera...
Prajeme vám radostný a požehnaný sviatočný čas.


Navždy odišla pani učiteľka, Mgr. Ľudmila Repková
15.4.2022

Navždy odišla pani učiteľka, Mgr. Ľudmila Repková

Venujme jej tichú spomienku a poďakovanie...


Farské oznamy na 15. týždeň (11.04.2022 - 17.04.2022)
14.4.2022

Farské oznamy na 15. týždeň (11.04.2022 - 17.04.2022)

Internetový prenos v tento týždeň: štvrtok, piatok, sobota a nedeľa - podľa rozpisu v priložených oznamoch.
Vo Veľký piatok bude pobožnosť Krížovej cesty - začne o 11.00 hod. v kostole, pokračovať bude v obci.
Posviacka veľkonočných jedál bude vo Veľkonočnú nedeľu, ráno o 06.15 hod.


Virtuálna dopravná karta v mobile
13.4.2022

Virtuálna dopravná karta v mobile

Nová možnosť platby za cestovný lístok...


Kvetná nedeľa - 10. apríl
8.4.2022

Kvetná nedeľa - 10. apríl

" Nechajte pestré ratolesti rozsypané, nechajte cesty s kvetmi čakať v nádhere, ustatý Kristus Pán si dneska sadne na ne a k utrpeniu posily si naberie. Prísť musí ešte trpká Getsemane, prísť musí ešte dráma najvyššia, lebo tak je to v Písme napísané, že ukrižujú Krista Ježiša. Nechajte pestré ratolesti rozsypané..."


Od 6. apríla pri vstupe na Slovensko nie je potrebná registrácia v eHranica ani karanténa pre nezaočkovaných
6.4.2022

Od 6. apríla pri vstupe na Slovensko nie je potrebná registrácia v eHranica ani karanténa pre nezaočkovaných

Od stredy 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR...


Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca
4.4.2022

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Novelou zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov, bola obciam uložená úloha poskytovať príspevok osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť, slúžiacu na bývanie v našom územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti a poskytujete, alebo budete poskytovať ubytovanie odídencom, ako je vyššie uvedené, v prílohe oznamu nájdete manuál pre oprávnené osoby, ako aj vzory potrebných dokumentov, ktoré s vyplatením príspevku súvisia...


Farské oznamy na 14. týždeň (04.04.2022 - 10.04.2022)
4.4.2022

Farské oznamy na 14. týždeň (04.04.2022 - 10.04.2022)

Prenos sv. omše bude v tento týždeň len v nedeľu o 09.00 hod.
Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v našej farnosti bude v sobotu 09.04.2022 od 10.00 - 12.00 hod. a popoludní od 13.30 - 15:00 hod.
V nedeľu je tretia sv. omša až o 11.00 hod.
Na Kvetnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie ratolestí.


28. marec - DEŇ UČITEĽOV
27.3.2022

28. marec - DEŇ UČITEĽOV

" Prírodu skúmaj! Z kvetu býva plod. Človeka skúmaj a veď k vedomosti, lebo múdrosť je vernosť dobrým citom v každom z nás..." (J.A.Komenský)


Výzva Polície Slovenskej republiky
18.3.2022

Výzva Polície Slovenskej republiky

Buďte opatrní pri predaji vecí prostredníctvom internetu...


Svetový deň vody - odborné poradenstvo a konzultácie
17.3.2022

Svetový deň vody - odborné poradenstvo a konzultácie

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 21.03.2022 bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody ...


Poetická Ľubovňa má 30 rokov
15.3.2022

Poetická Ľubovňa má 30 rokov

12. marca 2022 si v Starej Ľubovni prevzala cenu aj Lenka Melcherová...


Uvoľnenie  opatrení
14.3.2022

Uvoľnenie opatrení

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.


Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
11.3.2022

Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla našej obce, je na dobu 15 dní zverejnená listina : Verejná vyhláška - "Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2022/000294-194-VF, zo dňa 9.02.2022 - upovedomenie".


Oznam - ubytovanie utečencov z Ukrajiny
11.3.2022

Oznam - ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie súvisiacej s hromadným prílevom cudzincov na územie SR a na základe pokynov Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor krízového riadenia prosíme všetky subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, resp. iných štátov na území obce Nová Ľubovňa o nahlásenie počtu ubytovaných utečencov a miesto ich ubytovania, a to telefonicky, osobne alebo e-mailom.


Knižnica v Novej Ľubovni je už opäť otvorená
11.3.2022

Knižnica v Novej Ľubovni je už opäť otvorená

Milí žiaci a návštevníci obecnej knižnice,
oznamujeme vám, že knižnica bude od 16. marca 2022 opäť otvorená v obvyklom čase - každú stredu od 13.00 – 15.00 hod.. Tešíme sa na vás.


Mobilná aplikácia na odvoz odpadu
11.3.2022

Mobilná aplikácia na odvoz odpadu

Ak chcete získať prehľadný harmonogram odvozu triedeného a komunálneho odpadu pre našu obec, stiahnite si mobilnú aplikáciu ODVOZ ODPADU...


8. marec - Medzinárodný deň žien
8.3.2022

8. marec - Medzinárodný deň žien

Všetkým ženám prajeme krásny Medzinárodný deň žien, život plný zaslúženej úcty, pevné zdravie, veľa lásky, radosti a spokojnosti. Za všetko dobro, čo robíte, vám patrí úprimná vďaka...


"Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté"
8.3.2022

"Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté"

Máme tu MAREC- mesiac knihy. Pri tejto príležitosti predstavila spisovateľka Marta Krafčíková, rodáčka z Chmeľnice, ďalšiu zo svojich kníh...


"Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi"  a základné informácie o DOČASNOM ÚTOČISKU
7.3.2022

"Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi" a základné informácie o DOČASNOM ÚTOČISKU

Užitočné informácie, linky a kontakty pre utečencov z Ukrajiny...