Menu

Spravodajstvo

Úspech v poézii
12.3.2024

Úspech v poézii

9. marca 2024 sme spoznali výsledky 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou POETICKÁ ĽUBOVŇA, medzi inými úspešnými zazneli mená aj našich troch dievčat: Lenka Starinská, Lenka Melcherová a Ema Rusiňáková. Gratulujeme


Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité  11.03.2024 - 13.03.2024
9.3.2024

Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité 11.03.2024 - 13.03.2024

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť v určených dňoch do objektu VPS (verejnoprospešných služieb) na IBV smer Kolačkov. Využite túto možnosť recyklácie šatstva, zároveň týmto napomôžete k navýšeniu triedeného odpadu. Ďakujeme za zodpovedný prístup k životnému prostrediu...


8. marec - Medzinárodný deň žien
8.3.2024

8. marec - Medzinárodný deň žien

Všetkým ženám prajeme krásny sviatočný deň, život plný zaslúženej úcty, pevné zdravie, veľa lásky, radosti a spokojnosti. Za všetko dobro, čo robíte, vám patrí úprimná vďaka...


Správne poplatky od 01.04.2024
8.3.2024

Správne poplatky od 01.04.2024

Zákonom NR SR, č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, sa novelizoval aj zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V rámci tejto novelizácie dochádza k navýšeniu vyše 900 správnych poplatkov. Od 01.04.2024 budú navýšené aj správne poplatky na matrike a ohlasovni pobytu. Správny poplatok, za osvedčenie pravosti podpisov a kópií listín, ostáva nezmenený, s výnimkou osvedčenia fotokópie v českom jazyku...


Diecézne stretnutie mládeže 99+1
26.2.2024

Diecézne stretnutie mládeže 99+1

06.04.2024 - Spišská Kapitula
Birmovanci, stredoškoláci, starší žiaci..., zapísať sa môžete do budúcej nedele, do 03.03.2024, (v kostole, vzadu na stolíku, je pripravený hárok)


Navždy odišla pani Helena Dragošková
23.2.2024

Navždy odišla pani Helena Dragošková

21. februára 2024 navždy odišla pani Helena Dragošková, ktorá dlhé roky pôsobila na ekonomickom oddelení obecného úradu v našej obci, a niekoľko rokov aj na miestnom matričnom úrade. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu a spomienku.
Odpočinutie večné daj jej, Pane.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2023
23.2.2024

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2023

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2023 bol 65,586 % - aj vďaka Vám všetkým...


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2023
23.2.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2023

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2023 nájdete v prílohe.


Plán činnosti Klubu dôchodcov v Novej Ľubovni na rok 2024
23.2.2024

Plán činnosti Klubu dôchodcov v Novej Ľubovni na rok 2024

V prílohe nájdete plán aktivít Klubu dôchodcov v Novej Ľubovni na rok 2024 ....


14.02.2024 - Popolcovou stredou začína svätý pôst
14.2.2024

14.02.2024 - Popolcovou stredou začína svätý pôst

" Na pleciach kríž môj. Nie je cudzí.
Prijať ho ťažké zdá sa mi. V trápení, v tvŕdzi, v plači, v núdzi, pred sebou mám ho na dlani. Rozžiar ma, Pane, svetlom svojím, spáľ vo mne ľútosť nad sebou. Nech pred ním stále neutekám, nech vravím fiat velebou.
Nech mi je tento kríž môj ťažký mostom ku tebe, milý môj... Tak už ho beriem, tak už idem, len prosím, pri mne bdej a stoj..."


EUROVOĽBY 2024
14.2.2024

EUROVOĽBY 2024

Všetky potrebné informácie, formuláre a adresy na doručenie oznámení a žiadostí, súvisiacich s Voľbami do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa budú konať 08.06.2024, nájdete na našej webovej stránke - v záložkách ÚRADNÁ TABUĽA alebo EUROVOĽBY 2024, kde budeme informácie priebežne aktualizovať....


EUROVOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb, informácia pre voliča
13.2.2024

EUROVOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb, informácia pre voliča

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, nájdete v prílohe....


Celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej pred začiatkom pôstneho obdobia
11.2.2024

Celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej pred začiatkom pôstneho obdobia

" Pane, som taký malý a Ty taký veľký. Som taký slabý a Ty taký mocný.
Som taký hriešny a Ty bez viny. Ty sa mi dávaš, a čo Ti dám ja?"
V pondelok, 12.02.2024, bude po rannej svätej omši do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone pred začiatkom pôstneho obdobia...


Fašiangová veselica - IV. ročník - 03.02.2024
11.2.2024

Fašiangová veselica - IV. ročník - 03.02.2024

Fašiangové obdobie uzatvárame tento rok spomienkou na IV. ročník Fašiangovej veselice, ktorá sa konala 03.02.2024 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...


Darovali krv v roku 2024
11.2.2024

Darovali krv v roku 2024

Je tu nový rok, nový začiatok... Aj v ňom pulzuje život, šťastie, no i trápenie, smútok, tragédie... Aj tento rok budú chorí, starí i mladí, malé novorodeniatka, či mamičky po komplikovanom pôrode, potrebovať to, čo si nemožno kúpiť ani v tom najlepšom supermarkete - ĽUDSKÚ KRV pre svoju záchranu. Ďakujeme všetkým, ktorí darujú kúsok seba, za ich šľachetný čin a zároveň reprezentovanie našej obce v "štafete ľudskosti".
Aj tento rok, v záložke MS SČK na našej webovej stránke, vytvárame priečinok pre tento humánny čin...


ROZANA - rozhlas v mobile - ponuka tým, ktorí o tom ešte nevedia...
11.2.2024

ROZANA - rozhlas v mobile - ponuka tým, ktorí o tom ešte nevedia...

Obec Nová Ľubovňa spustila v júni 2021 prevádzku miestneho rozhlasu prostredníctvom zariadenia Rozana. V rámci tohto programu je možné zaregistrovať sa a prijímať notifikácie o hlásení miestneho rozhlasu do mobilu. Zároveň budete mať možnosť prijímať notifikáciou do mobilu dôležité dokumenty alebo pozvánky. Ak ste sa doteraz neregistrovali, odporúčame, budete prostredníctvom mobilu informovaní o dôležitých oznamoch v našej obci bez toho, aby ste navštívili našu webovú stránku, či počúvali miestny rozhlas...


Výročná členská schôdza KD, spojená s fašiangovým posedením
8.2.2024

Výročná členská schôdza KD, spojená s fašiangovým posedením

07. februára 2024 sa v kultúrnom dome konala Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v NĽ, spojená s fašiangovým posedením. V úvode, krásnym tématickým vystúpením pohladili a rozveselili prítomných žiaci našej školy a FSk Taľar. Spev hudobne doprevádzal Tobias Krupka, ktorý spolu so svojou harmonikou potešil členov klubu aj počas voľného posedenia. Poďakovanie patrí ochotným členom výboru klubu, za obetovaný čas a námahu pri príprave tohoto podujatia. Ďakujeme aj účinkujúcim, ktorí svojim vystúpením oživili minulosť našej obce.


Výzva polície seniorom
8.2.2024

Výzva polície seniorom

Polícia SR vyzýva seniorov k ostražitosti pred podvodníkmi a zlodejmi...


Výročná členská schôdza KD - 07.02.2024
7.2.2024

Výročná členská schôdza KD - 07.02.2024

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva všetkých svojich členov, ale aj záujemcov o členstvo na Výročnú členskú schôdzu, spojenú s fašiangovým posedením, ktorá sa uskutoční v stredu 07.02.2024 o 11.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni. Na schôdzu si doneste členský poplatok na rok 2024 - 5 €.


11. február - Svetový deň chorých
5.2.2024

11. február - Svetový deň chorých

Pri príležitosti 32. Svetového dňa chorých bude v našom chráme, v rámci pobožnosti pri bohoslužbe slova, vyslúžená sviatosť pomazania chorým, v nedeľu, 11.02.2024 o 14.00 hod. Farský úrad prosí príbuzných, aby chorých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, priviezli/priviedli na túto pobožnosť. Pred pobožnosťou (od 13.30 hod.) môžu prijať aj sviatosť zmierenia.