Menu

Spravodajstvo

Farské oznamy na 1. týždeň, prevádzka Betlehema  a Požehnanie príbytkov (rozpis 06.01.2023)
2.1.2023

Farské oznamy na 1. týždeň, prevádzka Betlehema a Požehnanie príbytkov (rozpis 06.01.2023)

V prílohe nájdete Farské oznamy na 1. týždeň, prevádzku Betlehema a rozpis ulíc - Požehnanie príbytkov, 06.01.2023 (od 13:00 do cca 20:00 hod.)


Želáme vám šťastný nový rok 2023
31.12.2022

Želáme vám šťastný nový rok 2023

O polnoci, keď sa rozlomí rok ako chlieb, privítajme ten nový s úctou a vďakou, s úprimnou radosťou, so splniteľnými predsavzatiami a slovami tichej modlitby...


Ukončenie pátracej akcie - chlapec sa našiel
30.12.2022

Ukončenie pátracej akcie - chlapec sa našiel

Oznamujeme vám, že pátracia akcia bola už ukončená, nakoľko sa chlapec našiel, s radosťou oznamujeme, že živý.
Vyslovujeme poďakovanie DHZ v Novej Ľubovni, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne podieľali na pátraní.


Odpustová slávnosť sv. Jána Apoštola - 27.12.2022
29.12.2022

Odpustová slávnosť sv. Jána Apoštola - 27.12.2022

" Pite lásku svätého Jána."


Dobrá novina 01.01.2023
28.12.2022

Dobrá novina 01.01.2023

eRko a Farnosť Nová Ľubovňa vás pozývajú na JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ DOBREJ NOVINY, 01.01.2023 o 15:00 hod. v kostole sv. Jána Evanjelistu v Novej Ľubovni.


Pozvánka na Zhromaždenie členov MS SČK  Nová Ľubovňa
28.12.2022

Pozvánka na Zhromaždenie členov MS SČK Nová Ľubovňa

MS SČK Nová Ľubovňa pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v piatok 06.01.2023 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Zber odpadov v roku 2023
26.12.2022

Zber odpadov v roku 2023

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2023 prebehne 02.01.2023 (pondelok - jednorázové lístky, žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, kovových obalov, papiera, skla v kontajneroch umiestnených v obci, veľkoobjemového zberu a informácie o možnosti vývozov a úhrady za TKO v roku 2023.


IX. ročník podujatia venovaného medu
26.12.2022

IX. ročník podujatia venovaného medu

„Počínajme si ako včely, ktoré zberajú med z každého kvetu. Nasledujme všetko, čo dobré vidíme na svojich blížnych.“ ( František Saleský )


Sv. Mikuláš v Novej Ľubovni
26.12.2022

Sv. Mikuláš v Novej Ľubovni

06. decembra, na pozvanie Obecného úradu a Farského úradu v NĽ, zavítal do našej obce biskup z Myry - svätý Mikuláš, ktorý potešil detičky na večernej svätej omši v našom chráme...


Vianočný koncert 25.12.2022
25.12.2022

Vianočný koncert 25.12.2022

"Uprostred tichej a tmavej noci, vstaňte pastieri, Boh sa nám rodí. Čím skôr sa vy pozbierajte, do Betléma ponáhľajte, privítať Pána..."
Prijmite pozvanie na ohlásenie tejto radostnej zvesti v podaní Chrámového zboru sv. Jána Apoštola v Novej Ľubovni. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Ľubovňa, vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 25.12.2022 o 17:00 hod. v kostole sv. Jána Apoštola v Novej Ľubovni.


23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča
25.12.2022

23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča

Športový klub Nová Ľubovňa pozýva na 23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča, ktorý sa odohrá tradične 26.12.2022 v telocvični našej školy.


Vianočná pošta obyvateľom našej obce
23.12.2022

Vianočná pošta obyvateľom našej obce

Nech vianočný čas prinesie pokoj a dobro do vašich príbytkov a nech v ňom zažijete dotyk pokoja a lásky.
Prajeme vám požehnané vianočné sviatky.


Betlehem
23.12.2022

Betlehem

V prílohe nájdete prevádzku Betlehema v našom chráme počas vianočných sviatkov.


Polnočná svätá omša bude s internetovým prenosom
22.12.2022

Polnočná svätá omša bude s internetovým prenosom

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že polnočná sv. omša bude s internetovým prenosom...


Pozvánky Ľubovnianskeho múzea na vianočné podujatia
21.12.2022

Pozvánky Ľubovnianskeho múzea na vianočné podujatia

Vianoce na Hrade Ľubovňa a v podhradí 25.12.2022 - 7.1.2023.


Oznam ÚPSVaR
20.12.2022

Oznam ÚPSVaR

Oznamujeme vám, že dňa 23.12.2022 (piatok) a 27.12.2022 (utorok) bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa z technických dôvodov fungovať v obmedzenom režime. V prevádzke bude iba podateľňa úradu na adrese: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa na osobné podanie písomností v čase od 08:00 do 10:00 hod.


Vianočné oznamy farského úradu
19.12.2022

Vianočné oznamy farského úradu

Nech je Božia milosť svetlom vašich Vianoc. Vyprosujeme vám požehnané Vianoce a nový rok 2023. Farský úrad Nová Ľubovňa
V prílohách nájdete vianočné oznamy farského úradu.


Čarovný Nestville Park
19.12.2022

Čarovný Nestville Park

Čarovný Nestville Park v Hniezdnom od 16.12.2022 - 08.01.2023.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2023
18.12.2022

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2023

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2022, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Štefanská zábava
18.12.2022

Štefanská zábava

DHZ v Novej Ľubovni pozýva na Štefanskú zábavu - 26.12.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...