Menu

Spravodajstvo

Kosenie cintorínov
2.9.2022

Kosenie cintorínov

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, že v týchto dňoch prebieha kosenie cintorínov. Dnes, 02.09.2022, začalo kosenie na novom cintoríne, následne budú pokosené stredný a starý cintorín. V najbližších dňoch si tak môžete vykonať úpravu hrobov po kosení. Ďakujeme


1. september  DEŇ  ÚSTAVY SR
31.8.2022

1. september DEŇ ÚSTAVY SR

1. septembra oslavujeme štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR - výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky...


Zastavme africký mor ošípaných
31.8.2022

Zastavme africký mor ošípaných

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EÚ uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka...


Poďakovanie "Mladým hasičom"
30.8.2022

Poďakovanie "Mladým hasičom"

Naši "Mladí hasiči" reprezentovali Novú Ľubovňu na hasičskej súťaži vo Svidníku...


29.08.2022 - 78. výročie Slovenského národného povstania
27.8.2022

29.08.2022 - 78. výročie Slovenského národného povstania

" A svetlá bez tieňov zrak bičom blesku šľahli. Horizont rozlial sa až za stojaté vody. Mestá sme zabudli, čo popolom ľahli, a na rtoch krvavých sa nová pieseň rodí. Za žiaru krásy vďačíme hymnami. Za žiaru poznania údivom nemým.
A všetci pútnici, čo pôjdu za nami so srdcom ako my otvoreným, oslavné básne na radosť písať začnú a žalmy bôľu zostanú mĺkve spodné prúdy.
Pochodeň lásky v temnotách zažnú. Zabudnú ničotu ľudí..."


Pozvánka na futbalové zápasy
26.8.2022

Pozvánka na futbalové zápasy

Športový klub Nová Ľubovňa pozýva priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy - 27.08.2022 a 28.08.2022...


Výzva polície dôchodcom
25.8.2022

Výzva polície dôchodcom

Opätovná výzva polície - Seniori pozor! Podvodníci vymysleli ďalšie spôsoby ako vás okradnúť...


2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022 Hotel Sorea Ľubovnianske kúpele
25.8.2022

2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022 Hotel Sorea Ľubovnianske kúpele

OZ Misia úsmev a nádej pozýva na 2. ročník charitatívnej akcie - 11.09.2022, Hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele...


Našiel sa zväzok kľúčov
23.8.2022

Našiel sa zväzok kľúčov

Cez víkend sa v uličke pri obecnom úrade našiel zväzok kľúčov s čiernou kľúčenkou. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022
22.8.2022

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022

Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce bolo oznámené účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, že dňa 24.08.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni sa uskutoční Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ - lokalita Garčare... (viď príloha)


Našiel sa načúvací aparát
22.8.2022

Našiel sa načúvací aparát

Dnes sa pri kostole našiel načúvací aparát. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Našiel sa bicykel
22.8.2022

Našiel sa bicykel

Cez víkend sa pri zariadení Nezbedníček, v uličke pri obecnom úrade, našiel bicykel. Bližšie informácie majiteľovi poskytne obecný úrad.


Dožinky - poďakovanie PD Nová Ľubovňa občanom obce
19.8.2022

Dožinky - poďakovanie PD Nová Ľubovňa občanom obce

Dožinkovým sprievodom poľnohospodárskej techniky PD Nová Ľubovňa, ktorý sa presúval dnes podvečer našou obcou, sprevádzaný radostným trúbením mechanizmov, sa symbolicky ukončilo žatevné obdobie...


1. ročník kampane PSK - Do školy a do práce na bicykli
19.8.2022

1. ročník kampane PSK - Do školy a do práce na bicykli

" Do školy a do práce na bicykli"- hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy...


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
17.8.2022

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, je zverejnená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare...


Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi
17.8.2022

Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi

Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať túto vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov...


Výzva 01/OÚ SL/2022
16.8.2022

Výzva 01/OÚ SL/2022

Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku...


Našiel sa mobilný telefón
16.8.2022

Našiel sa mobilný telefón

V obci, pri bytovkách na IBV Jakubianka, sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...
15.8.2022

Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...

V predchádzajúcich dňoch boli z niektorých hrobov na našom cintoríne odcudzené niektoré pietne predmety, hlavne rôzne sviece.
Vyzývame preto verejnosť, aby ste neboli ľahostajní k takémuto konaniu a v prípade, že máte vedomosť, alebo informácie o osobe, či osobách, ktoré uvedené skutky páchajú, aby ste nám to oznámili na obecný úrad, vaša anonymita bude zachovaná. Uvedená skutočnosť bola nahlásená zároveň polícii, ktorá bude priestory cintorína priebežne monitorovať.


Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej
12.8.2022

Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej

8. august 2022, sviatočný deň. Na chvíľu zláskavel čas. Zastavil sa, aby nám doprial obzrieť sa späť, aby nám dovolil zaspomínať, aby nám umožnil dotknúť sa slnka, osláviť človeka...