Menu

Spravodajstvo

Pozvánka na DEŇ MATIEK - 14. máj 2023
11.5.2023

Pozvánka na DEŇ MATIEK - 14. máj 2023

" Mama je anjel, ktorého nám daruje Boh..."
Deti našej školy opäť rozozvučia vďakou a láskou kultúrny dom - v nedeľu, 14.05.2023 od 14.00 hod.


Zájazd do Nowého Targu - 11.05.2023 (štvrtok)
9.5.2023

Zájazd do Nowého Targu - 11.05.2023 (štvrtok)

Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozýva členov klubu, ale aj verejnosť na zájazd do Tržnice v Nowom Targu, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11.05.2023. Odchod autubusu je vo štvrtok o 07.00 hod. zo zastávok autobusu v obci. Prihlásiť sa môžete u p. Waclavovej, NĽ 450, alebo u p. Škapurovej NĽ 62, avšak najneskor v stredu, 10.05.2023 do 12.00 hod.


8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
5.5.2023

8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom

" Rezané kvety v mramorovom objatí, uťaté ruky, pretrhnuté sny za nádych slobody, zaplatil každý z vás perlivou rosou farby pier. Postoj človek! Tu hľaď!
I oni chceli žiť, milovať sa i smiať ako ty. No zaplatil každý z nich perlivou rosou farby pier za slobodu ľudstvu, za Zemi mier..."


Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných
5.5.2023

Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vám oznamuje ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Plavnica...


Pozvánka na Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023
4.5.2023

Pozvánka na Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023

DHZ Nová Ľubovňa a Farský úrad v Novej Ľubovni vás pozývajú na slávnosť sv. Floriána, ktorej sa zúčastnia aj pozvaní hostia - hasiči z Poľskej republiky. Svätá omša ku cti patróna hasičov začne v sobotu, 06.5.2023 o 10:30 hod. v našom chráme.
DHZ žiada uniformovaných členov, aby sa slávnosti zúčastnili v uniformách.
Zraz všetkých členov, uniformovaných aj neuniformovaných, ako aj verejnosti je o 10.00 hod. pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sa v sprievode presunieme do kostola...


Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie
3.5.2023

Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie

Vďaka iniciatíve PSK, IDS Východ a Ľubovnianskeho regionálneho združenia dochádza s platnosťou od 2. mája 2023 k zmenám cestovných poriadkov v železničnej doprave na trase Stará Ľubovňa – Plaveč – Prešov – Košice a Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad...


Uznanie a poďakovanie
30.4.2023

Uznanie a poďakovanie

Farský úrad v Novej Ľubovni, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa vyslovujú uznanie a poďakovanie Eme Rusiňákovej, Kláre Rusiňákovej a Timei Poľančíkovej za krásne umiestnenie a reprezentáciu našej školy, farnosti a obce na Diecéznom kole Biblickej olympiády II. kat. - ZŠ - 25.04.2023. Poďakovanie vyslovujeme aj všetkým, ktorí ich viedli k zodpovednej príprave, ako aj sprevádzali v tento významný deň...


Májové pobožnosti
30.4.2023

Májové pobožnosti

" Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte. Vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne..."


Dividendy za rok 2022
27.4.2023

Dividendy za rok 2022

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pripomína svojim podielníkom, že vypláca dividendy za rok 2022, v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni a to ešte dnes, 27.04.2023 od 13:00 - 15:30 hod.
V prípade, že vám žiaden z termínov nevyhovoval, môžete si dividendy vyzdvihnúť následne každú stredu od 12:00 - 16:00 hod., ale už v kancelárii urbariátu (objekt bývalých garáží na IBV smer Kolačkov), najneskôr však do konca mesiaca máj 2023.


Dni Spišského Jeruzalema - 10. ročník
26.4.2023

Dni Spišského Jeruzalema - 10. ročník

Pozvánka na kultúrno - duchovný festival, 26. - 28.05.2023, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie...


Výzva majiteľovi nájdeného psa
25.4.2023

Výzva majiteľovi nájdeného psa

Dnes, 25.04.2023, bol v obci odchytený pes, ktorý sa už pár dní voľne túla po obci. Ide o pravdepodobne poľovnícku rasu psa, čiernej farby, so šedou bradou a labkami hnedej farby. Vyzývame majiteľa uvedeného psa, aby neodkladne kontaktoval p. Petra Kmeča na č. 0905 399 297 a následne si psa vyzdvihol. (foto psa v prílohe)


Ďalší pekný úspech MŠ v Novej Ľubovni
24.4.2023

Ďalší pekný úspech MŠ v Novej Ľubovni

Deti našej materskej školy sa v nedeľu, 23.04.2023, zúčastnili krajského kola postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov v Bardejove...


Dividendy za rok 2022
21.4.2023

Dividendy za rok 2022

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že v dňoch od 25.4.2023 - 27.4.2023 bude vyplácať dividendy za rok 2022 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni...


Štatistické zisťovanie v roku 2023
21.4.2023

Štatistické zisťovanie v roku 2023

Aj v obci Nová Ľubovňa prebehne štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT) - od 02.05.2023 - 30.06.2023.


Poďakovanie
20.4.2023

Poďakovanie

Obec Nová Ľubovňa ďakuje všetkým, ktorí ste zareagovali na výzvu - zber šatstva 19.04.2023, čím ste šatstvo, ktoré už nepotrebujete, posunuli na ďalšie použitie, resp. recykláciu. Zároveň ste tým napomohli k navýšeniu triedeného odpadu a nerozvláčaniu šatstva v obci počas veľkoobjemového zberu. Vážime si váš zodpovedný prístup k životnému prostrediu. ĎAKUJEME


ROZANA - rozhlas v mobile
19.4.2023

ROZANA - rozhlas v mobile

Obec Nová Ľubovňa spustila v júni 2021 prevádzku miestneho rozhlasu prostredníctvom zariadenia Rozana. V rámci tohto programu je možné zaregistrovať sa a prijímať notifikácie o hlásení miestneho rozhlasu do mobilu. Zároveň budete mať možnosť prijímať notifikáciou do mobilu dôležité dokumenty alebo pozvánky. Ak ste sa doteraz neregistrovali, odporúčame, budete prostredníctvom mobilu informovaní o dôležitých oznamoch v našej obci bez toho, aby ste navštívili našu webovú stránku, či počúvali miestny rozhlas...


Zber šatstva 19.04.2023
19.4.2023

Zber šatstva 19.04.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v stredu, 19.04.2023, od 7.30 - 17.00 hod. Využite túto možnosť, aby sa minimalizovalo rozvláčanie šatstva v obci pri veľkoobjemovom zbere. Ďakujeme


Veľkonočné sviatky 2023 v našej farnosti
19.4.2023

Veľkonočné sviatky 2023 v našej farnosti

"Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď Tvoja sila aj smrť prevládala: nedeľa svitla po Velikom piatku, a mení horké slzy v nádej sladkú! I v našom srdci čistá radosť jasá, žes´ vstal – a zloba sveta utiahla sa, to nalieva nám sily k žitia boju, za pravdu Tvoju a za vieru svoju..." (Martin Rázus)


"Atlas rozmanitosti Zamaguria" a "Gorali a Rusíni na Strednom Slovensku"
18.4.2023

"Atlas rozmanitosti Zamaguria" a "Gorali a Rusíni na Strednom Slovensku"

Dávame vám do pozornosti publikácie z dielne Inštitútu Mateja Bela...


Misijná púť detí do Levoče - 13.05.2023
17.4.2023

Misijná púť detí do Levoče - 13.05.2023

Animátori eRka pozývajú všetkých eRkárov na misijnú púť detí do Levoče, ktorá sa bude konať 13.05.2023. Prihlásiť sa môžete zapísaním na pripravený papier v kostole (vzadu na stolíku) do 30.04.2023.