Menu

Spravodajstvo

Certifikát za rok 2023
24.4.2024

Certifikát za rok 2023

Organizácia NARUPACK udelila obci Nová Ľubovňa CERTIFIKÁT za rok 2023 za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, čím prispela k zlepšeniu životného prostredia 126 556 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 41,91 kg na obyvateľa.
Ďakujeme, že triedite odpad.


Dividendy za rok 2023 (23.04.2024 - 25.04.2024)
23.4.2024

Dividendy za rok 2023 (23.04.2024 - 25.04.2024)

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2023 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni, podľa priloženého rozpisu...


Babička regiónu Stará Ľubovňa - 25.04.2024
23.4.2024

Babička regiónu Stará Ľubovňa - 25.04.2024

Dom kultúry Stará Ľubovňa, 25.04.2024 o 16.00 hod...


Zájazd do Nowého Targu - oznam pre prihlásené osoby
23.4.2024

Zájazd do Nowého Targu - oznam pre prihlásené osoby

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa oznamuje prihláseným záujemcom o zájazd na trhovisko do Nowého Targu, že odchod autobusu bude vo štvrtok 25.04.2024 o 07.00 hod. z autobusových zastávok v obci.


Poďakovanie
22.4.2024

Poďakovanie

Napriek nepriazni počasia sa v sobotu, 20.04.2024, uskutočnila avizovaná brigáda za účelom vyčistenia verejných priestranstiev. Aj keď sa jej zúčastnilo len 8 ochotných osôb, vyčistilo sa okolie potoka Jakubianka (od mosta smerom hore - k píle), kde sa vyzbieralo vyše 60 vriec odpadu. Vyčistilo sa aj okolie futbalového ihriska a verejné priestranstvá v Novoľubovnianskych kúpeľoch...
ĎAKUJEME


UPRACME  SI NOVÚ  ĽUBOVŇU - 20.04.2024
19.4.2024

UPRACME SI NOVÚ ĽUBOVŇU - 20.04.2024

Vyzývame verejnosť - pripojiť sa k výzve mladých aktivistov našej obce a spoločne vyčistiť verejné priestranstvá. V sobotu, 20.04.2024, zraz o 08.00 hod. na parkovisku za kostolom. Nezabudnite na pevnú obuv a pevné rukavice...
Ďakujeme za vašu pomoc životnému prostrediu.


Nový plynový kotol s poukazom až do výšky 600 €
18.4.2024

Nový plynový kotol s poukazom až do výšky 600 €

Vymeňte staré plynové kotly za nové so zľavou až 600 € ...


Ema Rusiňáková, Klára Rusiňáková a Timea Poľančíková - úspech v Biblickej olympiáde - 2. miesto v celodiecéznom kole
17.4.2024

Ema Rusiňáková, Klára Rusiňáková a Timea Poľančíková - úspech v Biblickej olympiáde - 2. miesto v celodiecéznom kole

Len jeden jediný bod delil prvý a druhý stupienok víťazov celodiecézného kola Biblickej olympiády 2024, ktoré sa konalo 16.04.2024 v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. V ňom opäť statočne zabojovali dievčatá našej základnej školy s materskou školou a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej obce.


550 GORALI - reprezentovanie goralskej kultúry v Ružomberku, 14.04.2024
17.4.2024

550 GORALI - reprezentovanie goralskej kultúry v Ružomberku, 14.04.2024

14. apríla 2024 Gorali spoločne oslávili unikátne 550. výročia udelenia valašských privilégií, Valachom, kráľom Matejom Korvínom. Stretnutie sa konalo v meste Ružomberok. Našu obec reprezentovali: FSk Taľar a ĽH Pastrnoci, ktorým veľmi pekne ďakujeme nie len za reprezentáciu našej obce na tomto podujatí, ale aj za chuť, obetavosť a elán, vďaka ktorým naše novoľubovnianske nárečie a tradície nezanikajú. ĎAKUJEME


EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
15.4.2024

EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže požiadať o zápis do zoznamu voličov....
Termín podania žiadosti - 29.04.2024.


Jarné upratovanie v obci
15.4.2024

Jarné upratovanie v obci

Aj deti našej základnej školy s materskou školou sa pridali do jarného upratovania. V piatok, 12.04.2024 vyčistili areál školy a verejné priestranstvá v obci.
Ďakujeme


GORALI 550
11.4.2024

GORALI 550

Predstavitelia goralských obcí na Slovensku vás srdečne pozývajú na stretnutie pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií valachom kráľom Matejom Korvínom, v nedeľu 14.04.2024 v Ružomberku...


Zber odpadu v okolí rieky Jakubianka
11.4.2024

Zber odpadu v okolí rieky Jakubianka

Dňa 11. 4. 2024 sa 4. BA trieda z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, v rámci turistickej vychádzky, podieľala na zbere odpadkov na brehoch potoka Jakubianka.
Ďakujeme a pozývame verejnosť k rovnakej aktivite....


Neustávajme v modlitbe za tých, ktorých sa najviac dotklo  nešťastie v Spišskej Kapitule...
8.4.2024

Neustávajme v modlitbe za tých, ktorých sa najviac dotklo nešťastie v Spišskej Kapitule...

Neopísateľný smútok a žiaľ v sobotu zasiala ranná správa o nešťastí v Spišskej Kapitule. Niet slov, ktoré by vyjadrili našu ľútosť...
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám obetí.
Prosíme všetkých, neustávajme v modlitbe za tých, ktorých sa najviac dotklo dnešné nešťastie, za obete a ich rodiny, za ranených a ich rodiny, ale aj za vodiča autobusu a jeho rodinu, vyslovme úprimnú a pokornú modlitbu, nech im ich silná viera pomôže zmierniť bolesť a žiaľ a opäť uvidieť svetlo nádeje....
"PRE JEHO BOLESTNÉ UMUČENIE, MAJ MILOSRDENSTVO S NAMI I S CELÝM SVETOM..."


Krízová linka pomoci pre všetkých, ktorí sú zasiahnutí tragickou udalosťou v Spišskej Kapitule
8.4.2024

Krízová linka pomoci pre všetkých, ktorí sú zasiahnutí tragickou udalosťou v Spišskej Kapitule

Tragická udalosť v Spišskej Kapitule nami všetkými otriasla.
Krízové intervenčné tímy IPčko z Prešova a Košíc v týchto chvíľach poskytujú psychologickú pomoc priamo v Spišskej Kapitule.
Ak potrebujete pomoc, nezostávajte so svojimi pocitmi osamote...


Výsledky Volieb prezidenta SR 2024 v obci Nová Ľubovňa - II. kolo 06.04.2024
7.4.2024

Výsledky Volieb prezidenta SR 2024 v obci Nová Ľubovňa - II. kolo 06.04.2024

V obci Nová Ľubovňa sa II. kola Volieb prezidenta SR, 06.04.2024, zúčastnilo 64,60% oprávnených voličov...


Úspešní, významní občania alebo rodáci obce Nová Ľubovňa
4.4.2024

Úspešní, významní občania alebo rodáci obce Nová Ľubovňa

"Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať, a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať." (Confucius)
Na webovej stránke našej obce sme v kategórii INFORMÁCIE O OBCI vytvorili podkategóriu ÚSPEŠNÍ, VÝZNAMNÍ OBČANIA ALEBO RODÁCI NAŠEJ OBCE. Je to priestor pre zviditeľnenie úspechov, menších i väčších víťazstiev ľudí, ktorí sú s Novou Ľubovňou spojení - Ján Rura, Ignác Žemba, Andrej Turlík, Lenka Starinská, Lenka Melcherová, Ema Rusiňáková, Marika Smoroňová, Júlia Hubeňáková, Tomáš Smrek, Jaroslav Kaleta, Eva Repková, Christopher Repka, Adam Sikorják, Anna Smoroňová, Pavol Sás, Tomáš Turek, Barbora Žilecká, Maroš Gondek, Barbora Repková, Katarína Melcherová, Daniel Jendrichovský, Kamil Konkoľ, Mojmír Žilecký, Oliver Valigurský, Martin Kmeč, Filip Konkoľ, Martin Zagora, Ľudmila Repková, Mária Folvarčíková, Darina Jeleňová, Ján Pečarka, Monika Pavelčíková, Ján Vojčák, Marianna Kaletová, budeme radi, ak nás upozorníte na mená a úspechy ďalších, ktorým je Nová Ľubovňa srdcu blízka...


Výzva - jednorázové lístky na vývoz TKO označte pri zavesení  číslom vášho domu !!!
3.4.2024

Výzva - jednorázové lístky na vývoz TKO označte pri zavesení číslom vášho domu !!!

Vyzývame obyvateľov obce Nová Ľubovňa, aby ste na jednorázové lístky, ktoré pred vývozom upevňujete na smetnú nádobu, VYZNAČILI ČÍSLO VÁŠHO DOMU. Zamestnanci firmy EKOS budú pri vývoze TKO kontrolovať takto označené lístky, či patria k rodinnému domu, čím sa zabráni možným nedorozumeniam pri vývoze odpadu. Pripomíname, že najbližší vývoz je v pondelok, 08.4.2024.


Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2024
3.4.2024

Úhrada dane z nehnuteľností na rok 2024

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností za rok 2024, ( ako aj ostatné poplatky, ak ste ich ešte neuhradili), môžete uhradiť v hotovosti na oddelení daní a poplatkov Obecného úradu v Novej Ľubovni, počas stránkových dní (každý pracovný deň, okrem štvrtku)...


Zápis deti do 1. ročníka základnej školy
2.4.2024

Zápis deti do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy, pre školský rok 2024/2025, sa bude konať 08. a 09.04.2024 od 13.00 - 15.00 hod. v hlavnej budove školy...