Menu

Spravodajstvo

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023
9.11.2022

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje e-mailovú adresu obce Nová Ľubovňa na elektronické doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, na elektronické doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na elektronické doručenie Žiadostí o Voľbu poštou - pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023 (príloha).


Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023
9.11.2022

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023

Obec Nová Ľubovňa vytvorila pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023, dva volebné okrsky (príloha), pre obidva je volebnou miestnosťou Kultúrny dom Nová Ľubovňa.


REFERENDUM 2023
8.11.2022

REFERENDUM 2023

Prezidentka SR vyhlásila REFERENDUM na deň 21.01.2023.
V prílohe nájdete: Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda, Informáciu pre voliča, Žiadosť o voľbu poštou - vzor, Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - vzor.
Všetky oznamy a informácie, súvisiace s konaním Referenda 2023 budú zverejňované na úradnej tabuli obce, ako aj v samostatnej záložke na webovom sídle obce, označenej REFERENDUM 2023.


Uznanie
2.11.2022

Uznanie

Keď sa v pondelok, 31.10.2022, ozvala v miestnom rozhlase výzva p. Ladislava Myttníka chlapcom, ktorí mu v predchádzajúcom dni urobili škodu na skleníku rozbitím skiel, asi málo kto veril, že výzva bude účinná a dôjde k dohode bez toho, aby p. Myttník nahlásil toto konanie polícii.


Pozvánka na koncert
2.11.2022

Pozvánka na koncert

OZ Nestrácaj nádej pozýva na koncert SENDREIOVCI - 06.11.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
31.10.2022

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

" Budeme vyvolaní po mne a bude nás tam veľa. Poodkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé sólo. To nasnívané čo len chcelo byť, i to čo ozaj bolo..."
Milan Rúfus


POĎAKOVANIE
31.10.2022

POĎAKOVANIE

Poďakovanie starostky obce, Ing. Júlie Boďovej.
V prílohe - Odpočet volebného obdobia 2018-2022.


Novembrové sviatky - úprava cintorínov
31.10.2022

Novembrové sviatky - úprava cintorínov

Každoročne, keď krajinu pozláti lístie stromov a slnečné lúče kreslia vo vzduchu jemné nite pavučín, prichádza čas, keď nám je akosi clivo. Čas dušičkový. Často spomíname na tých, čo tu už nie sú s nami. V novembrové dni budeme stáť v tichu, pri zapálenej sviečke, odriekajúc modlitbu nás zaplavia vzácne spomienky... Na teplo dlaní, tlkot srdca, láskavé oči i milé slová ...


Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022

V prílohe - Výsledky Miestnej volebnej komisie obce Nová Ľubovňa.
Účasť voličov 35,23%.


Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022

V prílohách - Výsledky za Okrsky 1, 2, 3 v obci Nová Ľubovňa.
Účasť voličov - 35,23%.


Oznam Poľnohospodárskeho družstva
28.10.2022

Oznam Poľnohospodárskeho družstva

Oznam PD Nová Ľubovňa o vykonaní postreku ...


Oprava oznamu - Misijná nedeľa a zbierka bude 23.10.2022
14.10.2022

Oprava oznamu - Misijná nedeľa a zbierka bude 23.10.2022

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že Misijná nedeľa a zbierka, (ktorá bola omylom vyhlásená na túto nedeľu), bude na budúcu nedeľu 23.10.2022. Farský úrad sa zároveň ospravedlňuje za tento omyl. Ďakujeme za pochopenie.


Chrípková sezóna 2022/2023
12.10.2022

Chrípková sezóna 2022/2023

Zverejňujeme brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Na jej obsahovej tvorbe sa podieľali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva...


Vianočný galaprogram v Poprade
12.10.2022

Vianočný galaprogram v Poprade

Štefan Repka GORAL´S BAND, Aréna Poprad, 26.12.2022...


Stretnutie jubilantov 2022
11.10.2022

Stretnutie jubilantov 2022

" Život je ako chlieb, časom tvrdší a tvrdší, no čím menej ho ostáva, tým viac si ho ceníš"


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť...
10.10.2022

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť...

Z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno - bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčinenými chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách zverejňujeme výzvu z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.


Výzva farského úradu
10.10.2022

Výzva farského úradu

Nakoľko v predchádzajúcich dňoch došlo k odcudzeniu bicykla pri kostole, počas sv. omše, Farský úrad v Novej Ľubovni vyzýva, aby ste si vo vlastnom záujme bicykle zabezpečili zámkom.


Výzva rodičom a deťom - novovznikajúce detské ihrisko
7.10.2022

Výzva rodičom a deťom - novovznikajúce detské ihrisko

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje a vyzýva rodičov a deti, aby ste na novovznikajúcom detskom ihrisku pri budove zmrzliny používali len neopáskované časti ihriska.
Tie časti ihriska, ktoré sú ešte opáskované, sa nesmú používať z dôvodu prebiehajúcich prác ako aj z dôvodu vašej bezpečnosti. Ďakujeme za rešpektovanie.


Poľná sauna v Novej Ľubovni
4.10.2022

Poľná sauna v Novej Ľubovni

Dávame vám do pozornosti možnosť využívania turistického miesta, spojeného s oddychom a saunovania sa v prírode - Poľná sauna v Novej Ľubovni (Ing. Jakub Repka)


Zájazd do Nowého Targu - 13.10.2022
28.9.2022

Zájazd do Nowého Targu - 13.10.2022

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva členov klubu s rodinnými príslušníkmi na zájazd do Nowého Targu - na trhovisko, 13.10.2022 (štvrtok)....