Menu

Spravodajstvo

Charitný kahanček lásky - 27.11.2022
25.11.2022

Charitný kahanček lásky - 27.11.2022

Rímskokatolícky farský úrad NĽ, Farská charita NĽ, eRko a Obecný úrad v NĽ vás srdečne pozývajú na Charitný kahanček lásky - 27.11.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Adventné obdobie 2022
25.11.2022

Adventné obdobie 2022

" Advent – výnimočný čas očakávania, múdrosť nám radí splniť Božie priania.
Lampáš viery a lásky si teda pripravme, olej modlitby a pokánia do neho dajme,
keď Pán zaklope, aby sme radosť mali, naveky v kráľovstve lásky prebývali..."


Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Olšavskou
24.11.2022

Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Olšavskou

Posledná rozlúčka s našou zosnulou spoluobčiankou, pani Helenou Olšavskou, rod. Varcholovou, NĽ 386, bude v sobotu 26.11.2022 o 11.00 hod. v Dome nádeje v Novej Ľubovni.
Odpočinutie večné daj jej, Pane.


Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022
23.11.2022

Farské misie v Starej Ľubovni 26.11.2022 - 04.12.2022

" Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21)


Smutná vizitka našej obce
23.11.2022

Smutná vizitka našej obce

Neprístojné správanie sa a konanie mladistvých ...


" Medový perníček - do srdca chodníček "  03.12.2022 - 04.12.2022
21.11.2022

" Medový perníček - do srdca chodníček " 03.12.2022 - 04.12.2022

Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa a Obec Nová Ľubovňa vás pozývajú na IX. ročník podujatia, venovaného medu, pod názvom "Medový perníček - do srdca chodníček ", ktoré sa uskutoční 03.12.2022 - 04.12.2022.


Pozvánka na divadelné predstavenie
18.11.2022

Pozvánka na divadelné predstavenie

Obec Nová Ľubovňa pozýva na divadelnú hru pre dospelých - MEDVEĎ A PYTAČKY, v prevedení divadla RAMAGU, 20.11.2022 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni. Vstup na podujatie je voľný.
(V decembri pripravujeme divadelné predstavenie pre deti).


Pomoc rodinám z Ukrajiny
18.11.2022

Pomoc rodinám z Ukrajiny

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.).


ŠK Nová Ľubovňa - " U13",  PRVÁ  po jesennej časti v 2.lige východ
16.11.2022

ŠK Nová Ľubovňa - " U13", PRVÁ po jesennej časti v 2.lige východ

" Čím ťažšie sa víťazstvo tvorí, tým väčšie je šťastie, ktoré z neho vzíde." (Pelé)


Oznam ÚPSVa R a Sociálnej poisťovne
16.11.2022

Oznam ÚPSVa R a Sociálnej poisťovne

ÚPSVaR v Starej Ľubovni bude v piatok 18.11.2022 fungovať v obmedzenom režime.
Sociálna poisťovňa - všetky pobočky a vysunuté pracoviská budú v piatok 18.11.2022 zatvorené.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2023
15.11.2022

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2023

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2022, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022
15.11.2022

Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022

" Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a cnostný život. Amen. "


Putovanie našich farníkov do Lúrd  - 2022
15.11.2022

Putovanie našich farníkov do Lúrd - 2022

" Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária, Ty si našej duše vždy túžba jediná. K Tebe sa my utiekame, Matka Božia, uslyš nás. Tvoja moc je slávená, lebos blahoslavená, Lurdska hviezda prekrásna, Panna Mária.."


SRDCOVKA v Starej Ľubovni - 19.11.2022
14.11.2022

SRDCOVKA v Starej Ľubovni - 19.11.2022

Pozvánka na podujatie, na ktorom sa predstaví hudobná skupina SRDCOVKA a zároveň si pripomenieme 33. výročie nežnej revolúcie...
19.11.2022 - Dom kultúry v Starej Ľubovni.


14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni
14.11.2022

14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni

V pondelok, 14.11.2022, bude v našej farnosti Celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do 17:45 hod., kedy začne Eucharistické požehnanie a svätá omša.


Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022
14.11.2022

Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.


23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča
9.11.2022

23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča

Športový klub Nová Ľubovňa organizuje 23. ročník Memoriálu Štefana Kmeča, ktorý sa odohrá tradične 26.12.2022 v telocvični našej školy. Prihlásiť svoje družstvo môžete do 18.12.2022 v Bistre Štelka NĽ.


Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023
9.11.2022

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje e-mailovú adresu obce Nová Ľubovňa na elektronické doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, na elektronické doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na elektronické doručenie Žiadostí o Voľbu poštou - pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023 (príloha).


Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023
9.11.2022

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023

Obec Nová Ľubovňa vytvorila pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023, dva volebné okrsky (príloha), pre obidva je volebnou miestnosťou Kultúrny dom Nová Ľubovňa.


11. ročník Folklórnej krojovanej zábavy
9.11.2022

11. ročník Folklórnej krojovanej zábavy

FS Vrchovina pozýva na 11. ročník Folklórnej krojovanej zábavy - 12.11.2022, Kultúrny dom v Novej Ľubovni...