Menu

Spravodajstvo

1. jún - Medzinárodný deň detí
1.6.2023

1. jún - Medzinárodný deň detí

Všetkým deťom želáme krásny, sviatočný deň...
Dieťa je DAR NEBIES daný, modlitba tých, čo sú sami. Dieťa - zázrak, čo srdcia spojí, veľká obeť, čo sa to stojí...


Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023
1.6.2023

Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023

Farský úrad v Novej Ľubovni, eRko Nová Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa pozývajú deti, od tých najmenších - po piaty ročník základnej školy (vrátane) na popoludnie z príležitosti Medzinárodného dňa detí - Farský dvor Nová Ľubovňa - 03.06.2023 od 13.00 hod.


58. ročník festivalu v Kamienke
1.6.2023

58. ročník festivalu v Kamienke

Každoročný Festival folklóru Rusínov a Ukrajincov Slovenska sa v obci Kamienka uskutoční 3. a 4. júna 2023. Bude to už 58. ročník festivalu, ktorý je tradične rozdelený na tri programové bloky...


DaNi-tep - tepovacie služby v Novej Ľubovni
1.6.2023

DaNi-tep - tepovacie služby v Novej Ľubovni

Potrebujete tepovacie služby?
Nájdete nás na adrese: DaNi-tep, Nová Ľubovňa 750,
Kontakty: č.t. 0905 519 271 - Dana, 0917 543 574 – Nika
email: danitepservis@gmial.com


Ponuka brigádnickej práce
1.6.2023

Ponuka brigádnickej práce

Prevádzka COOP Jednoty v Novej Ľubovni hľadá brigádničku (najlepšie študentku) na brigádnicku prácu v uvedenej prevádzke počas prázdninového obdobia júl - august /2023. V prípade záujmu kontaktujte vedúcu prevádzky (052/4368633).


Od 1. 6. 2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa
31.5.2023

Od 1. 6. 2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ pristupujú k úpravám v súvislosti s mimoriadnou zmenou grafikonu vlakovej dopravy, ktorá platí od 2. mája 2023 a týka sa nedeľnej dochádzky na internáty do Prešova, Košíc a Popradu.


Púť do Litavy
31.5.2023

Púť do Litavy

Farníci našej obce putovali 27.05.2023 do Litavy...


04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande
28.5.2023

04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande

V nedeľu, 04.06.2023, po krátkej pobožnosti, ktorá začne o 13.00 hod., navštívi našu farnosť p. Vlastimil Chovanec, RCJ (Rogacionista - misionár v Rwande). Prichádza k nám, aby sa poďakoval za vaše milodary, ktoré ste obetovali na túto misiu. V prílohe nájdete link na dokument : "Dotknúť sa rán", ktorý vám priblíži misijné diela v Rwande. Kto by chcel ešte odovzdať svoj milodar, môže tak urobiť priamo jemu, na uvedenom stretnutí v našom chráme...


Levočská púť 2023
25.5.2023

Levočská púť 2023

Levočská púť 2023 - 25.06.2023 - 02.07.2023, Mariánska hora v Levoči


Pozvánka na futbalové zápasy 26.05.2023, 27.05.2023 a 28.05.2023
25.5.2023

Pozvánka na futbalové zápasy 26.05.2023, 27.05.2023 a 28.05.2023

V piatok 26.05.2023 - dorast, v sobotu 27.05.2023 - starší a mladší žiaci - zápasy sa odohrajú na Futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni.
V nedeľu 28.05.2023 - dospelí - zápas sa odohrá na Futbalovom ihrisku v Podolínci.


Naj búdka Slovenska 2023
22.5.2023

Naj búdka Slovenska 2023

Súťaž s názvom NAJ BÚDKA SLOVENSKA 2023, ktorej cieľom je prijať a odbornou porotou ohodnotiť došlé búdky do súťaže na jednu z 40 tém...


Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa
22.5.2023

Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa

" Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas..."


Majáles - 28.05.2023
22.5.2023

Majáles - 28.05.2023

Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozýva svojich členov na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.05.2023 o 16.00 hod. v Spoločenskej miestnosti Glóbus...


24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov
22.5.2023

24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov

24.05.2023 prebehne v obci jarný - veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad (najmä nábytok) môžete doviesť aj sami do zberného dvora - objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v uvedených dňoch pred veľkoobjemovým zberom od 17.05.2023 - 23.05.2023 (vrátane soboty).


Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na platnosť VZN č. 1/2023, zároveň oznamuje, že pristúpila k osadeniu a uzamknutiu brány na novom cintoríne
18.5.2023

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na platnosť VZN č. 1/2023, zároveň oznamuje, že pristúpila k osadeniu a uzamknutiu brány na novom cintoríne

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov na platnosť VZN č. 1/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa. Ďalej upozorňuje, že nájomca je oprávnený vykonávať stavebné úpravy hrobových miest iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa citntorína - obec Nová Ľubovňa (vzor žiadosti nájdete v prílohe).
Obec Nová Ľubovňa zároveň oznamuje, že pristupuje k osadeniu brány pri vstupe na nový cintorín, ako aj k jej uzamknutiu...


Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
17.5.2023

Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Oznamujeme účastníkom Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Garčare, že na Úradnej tabuli obce Nová Ľubovňa, ako aj na CUET, bola zverejnená dňa 17.05.2023 - Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare"...


Vyzvi srdce k pohybu
16.5.2023

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie...


Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023
16.5.2023

Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023

DHZ Nová Ľubovňa v spolupráci s Farským úradom v Novej Ľubovni usporiadli 06.05.2023 Slávnosť sv. Floriána. O 10.30 hod. sa v našom chráme konala slávnostná sv. omša ku cti patróna hasičov, za prítomnosti hostí - členov hasičského zboru OSP Korzenna z Poľskej republiky...


Stratil sa mobilný telefón
16.5.2023

Stratil sa mobilný telefón

V piatok, 12.05.2023, v popoludňajších hodinách, sa na priestranstve detského ihriska pri budove zmrzliny stratil mobilný telefón zn. iPhone 13 mini, svetloružovej farby. Prosíme týmto poctivého nálezcu, aby nájdený mobil doručil na obecný úrad, odkiaľ bude vrátený majiteľovi. Zároveň prosíme, ak má niekto akékoľvek informácie o tomto stratenom telefóne, aby ich oznámil obecnému úradu osobne, telefonicky, alebo aj e-mailom. Ďakujeme


Deň matiek
16.5.2023

Deň matiek

"MAMA - najkrajšie slovo na perách ľudstva" (Kahil Gibran)
14.05.2023 - deti ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni pohladili mamičky a babičky piesňami i nežným slovom... ĎAKUJEME

Nastavenia cookies