Menu

Spravodajstvo

VOĽBY DO NR SR 2023
28.9.2023

VOĽBY DO NR SR 2023

Pripomíname oprávneným voličom, že v našej obci pre konanie volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 30.09.2023, v čase od 07:00 do 22.00 hod., je určená volebná miestnosť "ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni, Nová Ľubovňa 493 - prízemie hlavnej budovy" a to pre všetky tri vytvorené okrsky obce. Zároveň upozorňujeme voličov, že hlasovanie vám bude umožnené len po preukázaní totožnosti platným občianskym preukazom. Ďakujeme za pochopenie


Pozvánka na futbalové zápasy
27.9.2023

Pozvánka na futbalové zápasy

ŠK Nová Ľubovňa pozýva priaznivcov futbalu na majstrovské futbalové zápasy - žiaci, dorast a dospelí - 30.09.2023 a 01.10.2023...


Oznam Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni
26.9.2023

Oznam Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni

Posledný termín na výdaj obilia - 29.09.2023...


Klub dôchodcov v NĽ pozýva na zájazd do Nowého Targu - 19.10.2023
25.9.2023

Klub dôchodcov v NĽ pozýva na zájazd do Nowého Targu - 19.10.2023

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva členov klubu s rodinnými príslušníkmi na zájazd na trhovisko do Nowého Targu - 19.10.2023. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 15.10.2023...


Slávnostná členská schôdza Klubu dôchodcov - 18.10.2023
25.9.2023

Slávnostná členská schôdza Klubu dôchodcov - 18.10.2023

Obec Nová Ľubovňa a Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozývajú všetkých členov klubu na Slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti októbra -mesiaca úcty k starším, ktorá sa bude konať 18.10.2023 o 11.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...


AMORIS - pre manželov 14. - 15.10.2023
22.9.2023

AMORIS - pre manželov 14. - 15.10.2023

RODINKOVO pozýva na program AMORIS pre manželov, 14. - 15.10.2023, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa...


Oznam o čerpaní dovolenky 22.09.2023
20.9.2023

Oznam o čerpaní dovolenky 22.09.2023

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Starej Ľubovni a v Novej Ľubovni, oznamuje svojim pacientom, že v ambulanciách sa nebude ordinovať 22.09.2023 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupujúci lekár - MUDr. Boris Poľanský (POLAMED s.r.o., Mierová 90, Stará Ľubovňa).


XXX. Ľubovniansky jarmok
20.9.2023

XXX. Ľubovniansky jarmok

21. - 24.09.2023, Stará Ľubovňa...


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024
13.9.2023

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2023, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Úspechy našich hasičov - Šarišský pohár 19.08.2023
11.9.2023

Úspechy našich hasičov - Šarišský pohár 19.08.2023

Dňa 19.8.2023 sa členovia nášho DHZ zúčastnili hasičskej súťaže - Šarišský pohár v obci Kyjov. Muži nad 35 rokov obsadili štvrté miesto v svojej kategórii a chlapci získali krásne prvé miesto v svojej kategórii.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej obce.


Plán obnovy a odolnosti SR - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov ...
11.9.2023

Plán obnovy a odolnosti SR - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov ...

Projekt známy aj pod menom Digitálni seniori toho času spúšťa realizačnú fázu, v rámci ktorej je možné i pre obce a mestá sa zapojiť do verejného obstarávania na zabezpečenie školení pre seniorov a znevýhodnené osoby...


Požehnanie obnovenej kalvárie v Kolačkove - 15.09.2023
9.9.2023

Požehnanie obnovenej kalvárie v Kolačkove - 15.09.2023

Farský úrad v Kolačkove vás pozýva na POŽEHNANIE OBNOVENEJ KALVÁRIE V KOLAČKOVE, 15. septembra 2023...


VĎAKYVZDANIE  ZA  DARY ZEME - 10.09.2023
9.9.2023

VĎAKYVZDANIE ZA DARY ZEME - 10.09.2023

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa pozýva na 30. ročník VĎAKYVZDANIA ZA DARY ZEME, spojeného so slávnosťou svätého Huberta, ktorý sa uskutoční 10.09.2023...


Preskúšanie sirén 08.09.2023
5.9.2023

Preskúšanie sirén 08.09.2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že v piatok 08.09.2023 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Preventívne protipožiarne kontroly v obci - 09.09.2023
5.9.2023

Preventívne protipožiarne kontroly v obci - 09.09.2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že v sobotu 09.09.2023 vykoná DHZ obce preventívne protipožiarne kontroly v domácnostiach...


Oznam o začiatku školského roka 2023/2024
31.8.2023

Oznam o začiatku školského roka 2023/2024

04. septembra 2023 začína školský rok 2023/2024 ....


Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
29.8.2023

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V rámci výrubu drevín/krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení...


29.08.2023 - 79. výročie Slovenského národného povstania
28.8.2023

29.08.2023 - 79. výročie Slovenského národného povstania

" A svetlá bez tieňov zrak bičom blesku šľahli. Horizont rozlial sa až za stojaté vody. Mestá sme zabudli, čo popolom ľahli, a na rtoch krvavých sa nová pieseň rodí. Za žiaru krásy vďačíme hymnami. Za žiaru poznania údivom nemým.
A všetci pútnici, čo pôjdu za nami so srdcom ako my otvoreným, oslavné básne na radosť písať začnú a žalmy bôľu zostanú mĺkve spodné prúdy.
Pochodeň lásky v temnotách zažnú. Zabudnú ničotu ľudí..."


Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité - 04.9.2023 - 06.09.2023
28.8.2023

Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité - 04.9.2023 - 06.09.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje jesenný zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo uložené v plastových vreciach, môžete doniesť v určených dňoch do objektu bývalých garáží na IBV smer Kolačkov. Bližšie info v prílohe...


Novovzniknutá ZŠ pre žiakov s autizmom - Stará Ľubovňa
28.8.2023

Novovzniknutá ZŠ pre žiakov s autizmom - Stará Ľubovňa

Novovzniknutá Základná škola pre žiakov s autizmom - sv. Anny v Starej Ľubovni otvára svoje brány 01.09.2023...