Menu

Spravodajstvo

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022
18.8.2022

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022

Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce bolo oznámené účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, že dňa 24.08.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni sa uskutoční Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ - lokalita Garčare... (viď príloha)


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
17.8.2022

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, je zverejnená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare...


Bardejovský jarmok  25. - 28.08.2022
17.8.2022

Bardejovský jarmok 25. - 28.08.2022

49. BARDEJOVSKÝ JARMOK sa uskutoční v dňoch od 25. - 28.08.2022...


Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi
17.8.2022

Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi

Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať túto vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov...


Výzva 01/OÚ SL/2022
16.8.2022

Výzva 01/OÚ SL/2022

Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku...


Našiel sa mobilný telefón
16.8.2022

Našiel sa mobilný telefón

V obci, pri bytovkách na IBV Jakubianka, sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Deň úcty k domovu - Kolačkov, 21.08.2022
15.8.2022

Deň úcty k domovu - Kolačkov, 21.08.2022

Obec Kolačkov pozýva na Deň úcty k domovu - 21.08.2022...


Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...
15.8.2022

Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...

V predchádzajúcich dňoch boli z niektorých hrobov na našom cintoríne odcudzené niektoré pietne predmety, hlavne rôzne sviece.
Vyzývame preto verejnosť, aby ste neboli ľahostajní k takémuto konaniu a v prípade, že máte vedomosť, alebo informácie o osobe, či osobách, ktoré uvedené skutky páchajú, aby ste nám to oznámili na obecný úrad, vaša anonymita bude zachovaná. Uvedená skutočnosť bola nahlásená zároveň polícii, ktorá bude priestory cintorína priebežne monitorovať.


Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej
12.8.2022

Prijatie 100 ročnej jubilantky - p. Márie Kmečovej, rod. Jančiovej

8. august 2022, sviatočný deň. Na chvíľu zláskavel čas. Zastavil sa, aby nám doprial obzrieť sa späť, aby nám dovolil zaspomínať, aby nám umožnil dotknúť sa slnka, osláviť človeka...


Sima Magušinová v Kolačkove
12.8.2022

Sima Magušinová v Kolačkove

Farský úrad v Kolačkove pozýva: Sima Magušinová na Kalvárii v Kolačkove , 13.08.2022 o 18:00 hod.


4. ročník Goralského festivalu v Novej Ľubovni - 14.08.2022
12.8.2022

4. ročník Goralského festivalu v Novej Ľubovni - 14.08.2022

O.Z. Nestrácaj nádej pozýva na 4. ročník Goralského festivalu, 14.08.2022, Futbalové ihrisko v Novej Ľubovni...


Povinné očkovanie psov proti besnote 13.08.2022
12.8.2022

Povinné očkovanie psov proti besnote 13.08.2022

MVDr. František Turcsányi, veterinárny lekár, oznamuje chovateľom psov, že povinné očkovanie psov proti besnote prebehne v našej obci v sobotu 13.08.2022 od 10.00 - 11.00 hod. na verejnom priestranstve pri kruhovom objazde (oproti ŠTELKE). Očkovací poplatok je 10 €. Zoberte si so sebou očkovací preukaz psa.


Oznam stravníkom - dôchodcom, ktorí sa prihlásili na rozvoz stravy zo školskej jedálne - zmena termínu, rozvoz začne až 05.09.2022
11.8.2022

Oznam stravníkom - dôchodcom, ktorí sa prihlásili na rozvoz stravy zo školskej jedálne - zmena termínu, rozvoz začne až 05.09.2022

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa oznamuje stravníkom - dôchodcom, ktorí sa prihlásili na odber stravy S ROZVOZOM, že takto prihláseným stravníkom sa začne strava rozvážať od 05.09.2022 a bližšie informácie a podmienky im budú v najbližších dňoch doručené oznámením do poštovej schránky. Zároveň školská jedáleň oznamuje dôchodcom, ktorí by mali záujem tiež využiť možnosť rozvozu stravy, že sa môžu prihlásiť k odberu osobne v školskej jedálni, alebo na tel. čísle 0904 540 308. Bližšie informácie nájdete v prílohe...


Cvičenie s fyzioterapeutkou
10.8.2022

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Veronika Repková pozýva na cvičenie s fyzioterapeutkou...


Oznam COOP Jednoty - prevádzky v Novej Ľubovni
10.8.2022

Oznam COOP Jednoty - prevádzky v Novej Ľubovni

COOP Jednota oznamuje, že prevádzka Jednoty v Novej Ľubovni bude z dôvodu konania inventúry otvorená takto: vo štvrtok 11.08.2022 len od 06.00 - 10.00 hod. a v piatok, 12.08.2022 od 14.00 - 18.00 hod.


Odpočty plynomerov
9.8.2022

Odpočty plynomerov

V dňoch od 10.08.2022 – 16.08.2022 budú zamestnanci firmy STENGL a.s., Bratislava, realizovať odpočty plynomerov zemného plynu v domácnostiach. Táto spoločnosť je poverená k odpočtom distribúciou zemného plynu SPP .
Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste v uvedenom období sprístupnili plynomery a zabezpečili psov vo dvoroch.


Oznam pre dôchodcov - stravníkov školskej jedálne
8.8.2022

Oznam pre dôchodcov - stravníkov školskej jedálne

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni oznamuje svojim stravníkom - dôchodcom, že z dôvodu nevyhnutej sanitácie bude od 15.08.2022 - 19.08.2022 (vrátane), t.j. jeden týždeň, prevádzka školskej jedálne na výdaj obedov prerušená. Obedy sa začnú stravníkom - dôchodcom opäť vydávať 22.08.2022.


Spoznali sme víťaza poslednej súťaže - Pieseň pre moje mesto
5.8.2022

Spoznali sme víťaza poslednej súťaže - Pieseň pre moje mesto

Víťazom pôvodnej pesničkovej súťaže Pieseň pre moje mesto sa stal Martin Kaleta s piesňou Vždy keď...


Stratili sa peniaze
5.8.2022

Stratili sa peniaze

Občan našej obce stratil dnes v obci 25 €. Prosíme poctivého nálezcu, aby nájdené peniaze doručil na obecný úrad, odkiaľ budú vrátené majiteľovi. Ďakujeme


Deň medu 07.08.2022
4.8.2022

Deň medu 07.08.2022

Deň medu v skanzene pod hradom Ľubovňa - 07.08.2022...