Spravodajstvo

77. výročie oslobodenia našej obce
21.1.2022

77. výročie oslobodenia našej obce

" Hej, otčina, vlasť ty moja, váž si synov národa, váž si otcov, kamarátov, čo za nás hrdo išli do boja..."
V pondelok, 24.01.2022, si pripomenieme 77. výročie oslobodenia našej obce.
Venujme spomienke na obete nezmyselných bojov aspoň malú chvíľu, alebo si ich stratu uctime zapálením sviece pri pomníku padlých v našej obci, ktorý bol v roku 2021 premiestnený na tiché a pietne miesto pri Dome nádeje...
Zároveň pozývame verejnosť na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční v pondelok, 24.01.2022. Zraz zúčastnených bude o 10.15 hod. pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sa sprievod presunie k pomníku padlých, za dodržania platných protiepidemických opatrení.


Encyklopédia slovenských obcí - Nová Ľubovňa na RTVS 2
21.1.2022

Encyklopédia slovenských obcí - Nová Ľubovňa na RTVS 2

Dokument o histórii a súčasnosti slovenských obcí...


Predbežné výsledky SODB 2021
21.1.2022

Predbežné výsledky SODB 2021

Výsledky integrovaného a plne elektronického Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) budú zverejňované postupne od konca roku 2021 do roku 2024 na www.scitanie.sk.


Posledná rozlúčka s p. Paulínou Folvarčíkovou
21.1.2022

Posledná rozlúčka s p. Paulínou Folvarčíkovou

Posledná rozlúčka s našou zosnulou spoluobčiankou, pani Paulínou Folvarčíkovou, rod. Barlíkovou, (NĽ 217), bude v nedeľu, 23.01.2022 o 11.30 hod. na novom cintoríne v Novej Ľubovni za dodržania platných protiepidemických opatrení.


Oznam o vykonávaní kontroly
18.1.2022

Oznam o vykonávaní kontroly

PVPS a.s., Poprad, oznamuje obyvateľom našej obce, že vykonáva kontroly za účelom zistenia neoprávnených odberateľov a spresnenia fakturačných údajov...


V súvislosti s koronavírusovým variantom omikron od 19. januára platia nové hygienické pravidlá
18.1.2022

V súvislosti s koronavírusovým variantom omikron od 19. januára platia nové hygienické pravidlá

Od 19. januára 2022 budú účinné nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Návrh nových opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron v stredu 12. januára 2022 schválila vláda. V texte link na vyhlášky - 3, 4, 5 a 6/2022...


Farské oznamy na 3. týždeň (17.01.22 - 23.01.22)
17.1.2022

Farské oznamy na 3. týždeň (17.01.22 - 23.01.22)

Prenos sv. omše bude v tento týždeň len v nedeľu, 23.01.2022 o 9.00 hod. Možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie - mimo sv. omší, pri kostole - viac v oznamoch.


Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta
14.1.2022

Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že poplatky komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta si môžete uhradiť na obecnom úrade, počas stránkových dní a hodín od pondelka – 17.01.2022.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
14.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


VIAC AKO NI(C)K
12.1.2022

VIAC AKO NI(C)K

Je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.
"Nie si na to sám."


Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje
12.1.2022

Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje

Návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch vypracovalo ministerstvo vnútra v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb...


Nový covid automat - platný od 19.01.2022
12.1.2022

Nový covid automat - platný od 19.01.2022

Nový covid automat: V niektorých službách vám nebudú stačiť dve dávky očkovania...


Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
12.1.2022

Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Obec Nová Ľubovňa oznamuje účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, Garčare, že na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, je dnešným dňom, 12.01.2022, na dobu 15 dní, zverejnená Verejná vyhláška – Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare.


Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - nové opatrenia od 12.01.2022
12.1.2022

Oznam Farského úradu v Novej Ľubovni - nové opatrenia od 12.01.2022

Nakoľko od 12.01.2022 platia nové opatrenia, Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje podmienky účasti na bohoslužbách v zmysle nových opatrení...(v prílohe).
Lístky na sväté omše už nie sú potrebné.


Nové opatrenia, platné od 10.01.2022 a 12.01.2022
11.1.2022

Nové opatrenia, platné od 10.01.2022 a 12.01.2022

V prílohe nájdete vyhlášku 2/2022 - obmedzenia hromadných podujatí, platnú od 12.01.2022 a vyhlášku 1/2022 - opatrenia - prevádzky, platnú od 10.01.2022.


Zber triedeného odpadu v januári 2022
10.1.2022

Zber triedeného odpadu v januári 2022

Pripomíname vám, že v utorok, 11.01.2022, prebehne v obci zber papiera. V stredu, 12.01.2022, prebehne v obci zber plastov+tetrapaku. Tento triedený odpad vyložte v deň zberu, najneskôr o 06.00 hod., pred svoj rodinný dom v uzavretých vreciach.


Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
5.1.2022

Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri príležitosti zápisu Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Dňa 06.01.2022 o 12:05 hod. (po doznení kostolných zvonov) sa v mnohých goralských obciach uskutoční Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe, prostredníctvom videonahrávok, streamovania online prenosov, záznamov a pod...


Betlehem v kostole 06.01.2022 a 09.01.2022
5.1.2022

Betlehem v kostole 06.01.2022 a 09.01.2022

Betlehem v kostole bude v prevádzke ešte 06.01.2022 a 09.01.2022 od 15:30 - 17.00 hod.


Našla sa svadobná obrúčka
5.1.2022

Našla sa svadobná obrúčka

V obci sa našla svadobná obrúčka s gravirovaním. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni
4.1.2022

Oznam členom DHZ v Novej Ľubovni

Výbor DHZ v Novej Ľubovni vyzýva svojich členov na úhradu členského príspevku na rok 2022, vo výške 5 €. Členský poplatok si môžete uhradiť v Hasičskej zbrojnici v Novej Ľubovni a to vo štvrtok, 06.01.2022, od 14.00 - 16.00 hod. Ak sa k úhrade nemôžete dostaviť osobne, môže za vás príspevok uhradiť, v uvedenom čase, aj vami poverená osoba. Zároveň výbor vyzýva členov, ktorí už nemajú záujem o členstvo v zbore, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili veliteľovi DHZ v NĽ - Ivanovi Vojčákovi na tel. čísle:0904 563 432.