Menu

Spravodajstvo

Zber šatstva 12.6.2023 - 14.06.2023
9.6.2023

Zber šatstva 12.6.2023 - 14.06.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) - pondelok, utorok, stredu od 12.6.2023 - 14.06.2023, časový rozpis nájdete v prílohe. Zároveň týmto napomôžete k navýšeniu triedeného odpadu. Ďakujeme za zodpovedný prístup k životnému prostrediu...


Deň radosti na farskom dvore (pri príležitosti MDD) - 03.06.2023
8.6.2023

Deň radosti na farskom dvore (pri príležitosti MDD) - 03.06.2023

"Deti tak nemilujeme preto, že sú to deti. Ale najmä preto, že nám pripomínajú tú nádheru a čistotu, ktorá je podstatou každého z nás.."


1. miesto v hasičskej súťaži - 03.06.2023
6.6.2023

1. miesto v hasičskej súťaži - 03.06.2023

Družstvo nášho DHZ sa zúčastnilo hasičskej súťaže v kategórii nad. 35 r., kde získali I. miesto...


Letná kvapka krvi 2023
5.6.2023

Letná kvapka krvi 2023

16. ročník - vyhlásený Ľubovnianskou nemocnicou, n.o. Stará Ľubovňa, od 01.06.2023 - 31.08.2023...


Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023
3.6.2023

Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023

Farský úrad v Novej Ľubovni, eRko Nová Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa pozývajú deti, od tých najmenších - po piaty ročník základnej školy (vrátane) na popoludnie z príležitosti Medzinárodného dňa detí - Farský dvor Nová Ľubovňa - 03.06.2023 od 13.00 hod.


04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande
3.6.2023

04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande

V nedeľu, 04.06.2023, po krátkej pobožnosti, ktorá začne o 13.00 hod., navštívi našu farnosť p. Vlastimil Chovanec, RCJ (Rogacionista - misionár v Rwande). Prichádza k nám, aby sa poďakoval za vaše milodary, ktoré ste obetovali na túto misiu. V prílohe nájdete link na dokument : "Dotknúť sa rán", ktorý vám priblíži misijné diela v Rwande. Kto by chcel ešte odovzdať svoj milodar, môže tak urobiť priamo jemu, na uvedenom stretnutí v našom chráme...


1. jún - Medzinárodný deň detí
1.6.2023

1. jún - Medzinárodný deň detí

Všetkým deťom želáme krásny, sviatočný deň...
Dieťa je DAR NEBIES daný, modlitba tých, čo sú sami. Dieťa - zázrak, čo srdcia spojí, veľká obeť, čo sa to stojí...


DaNi-tep - tepovacie služby v Novej Ľubovni
1.6.2023

DaNi-tep - tepovacie služby v Novej Ľubovni

Potrebujete tepovacie služby?
Nájdete nás na adrese: DaNi-tep, Nová Ľubovňa 750,
Kontakty: č.t. 0905 519 271 - Dana, 0917 543 574 – Nika
email: danitepservis@gmial.com


Od 1. 6. 2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa
31.5.2023

Od 1. 6. 2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ pristupujú k úpravám v súvislosti s mimoriadnou zmenou grafikonu vlakovej dopravy, ktorá platí od 2. mája 2023 a týka sa nedeľnej dochádzky na internáty do Prešova, Košíc a Popradu.


Púť do Litavy
31.5.2023

Púť do Litavy

Farníci našej obce putovali 27.05.2023 do Litavy...


Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa
22.5.2023

Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa

" Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas..."


Majáles - 28.05.2023
22.5.2023

Majáles - 28.05.2023

Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozýva svojich členov na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.05.2023 o 16.00 hod. v Spoločenskej miestnosti Glóbus...


24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov
22.5.2023

24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov

24.05.2023 prebehne v obci jarný - veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad (najmä nábytok) môžete doviesť aj sami do zberného dvora - objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v uvedených dňoch pred veľkoobjemovým zberom od 17.05.2023 - 23.05.2023 (vrátane soboty).


Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na platnosť VZN č. 1/2023, zároveň oznamuje, že pristúpila k osadeniu a uzamknutiu brány na novom cintoríne
18.5.2023

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na platnosť VZN č. 1/2023, zároveň oznamuje, že pristúpila k osadeniu a uzamknutiu brány na novom cintoríne

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov na platnosť VZN č. 1/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa. Ďalej upozorňuje, že nájomca je oprávnený vykonávať stavebné úpravy hrobových miest iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa citntorína - obec Nová Ľubovňa (vzor žiadosti nájdete v prílohe).
Obec Nová Ľubovňa zároveň oznamuje, že pristupuje k osadeniu brány pri vstupe na nový cintorín, ako aj k jej uzamknutiu...


Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
17.5.2023

Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Oznamujeme účastníkom Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Garčare, že na Úradnej tabuli obce Nová Ľubovňa, ako aj na CUET, bola zverejnená dňa 17.05.2023 - Verejná vyhláška - "Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare"...


Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023
16.5.2023

Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023

DHZ Nová Ľubovňa v spolupráci s Farským úradom v Novej Ľubovni usporiadli 06.05.2023 Slávnosť sv. Floriána. O 10.30 hod. sa v našom chráme konala slávnostná sv. omša ku cti patróna hasičov, za prítomnosti hostí - členov hasičského zboru OSP Korzenna z Poľskej republiky...


Stratil sa mobilný telefón
16.5.2023

Stratil sa mobilný telefón

V piatok, 12.05.2023, v popoludňajších hodinách, sa na priestranstve detského ihriska pri budove zmrzliny stratil mobilný telefón zn. iPhone 13 mini, svetloružovej farby. Prosíme týmto poctivého nálezcu, aby nájdený mobil doručil na obecný úrad, odkiaľ bude vrátený majiteľovi. Zároveň prosíme, ak má niekto akékoľvek informácie o tomto stratenom telefóne, aby ich oznámil obecnému úradu osobne, telefonicky, alebo aj e-mailom. Ďakujeme


Deň matiek
16.5.2023

Deň matiek

"MAMA - najkrajšie slovo na perách ľudstva" (Kahil Gibran)
14.05.2023 - deti ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni pohladili mamičky a babičky piesňami i nežným slovom... ĎAKUJEME


Výzva deťom a rodičom - návštevníkom detského ihriska pri budove zmrzliny
16.5.2023

Výzva deťom a rodičom - návštevníkom detského ihriska pri budove zmrzliny

Obec Nová Ľubovňa vyzýva a prosí deti a rodičov, ako aj ostatných návštevníkov detského ihriska pri budove zmrzliny, aby ste na priestranstve ihriska udržiavali čistotu a poriadok. Ďakujeme za rešpektovanie a pochopenie.


Spomeňme si na naše mamy
11.5.2023

Spomeňme si na naše mamy

Láska medzi mamou a dieťaťom je nekonečná, puto medzi nimi nepretrhnuteľné. Každý jeden z nás by si mal vážiť svoju mamu nielen preto, že mu dala život, ale pre jej nehynúce city, obetavosť a bezpečie, ktoré nám poskytuje jej láskavá náruč. Prejaviť vďaku však zďaleka neprináleží len deťom, spomeňme si na naše mamy, aj keď my sami sme už dospelými a nezabudnime ani na naše staré mamky, babky, starké, ktoré nám často venovali viac času, ako naši rodičia. A nezabudnime ani na tie, ktoré už tu s nami nie sú. Deň matiek je k tomu ideálnou príležitosťou...