Menu

Spravodajstvo

Cvičenie s fyzioterapeutkou
10.8.2022

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Veronika Repková pozýva na cvičenie s fyzioterapeutkou...


Stratili sa peniaze
5.8.2022

Stratili sa peniaze

Občan našej obce stratil dnes v obci 25 €. Prosíme poctivého nálezcu, aby nájdené peniaze doručil na obecný úrad, odkiaľ budú vrátené majiteľovi. Ďakujeme


Našiel sa horský bicykel
4.8.2022

Našiel sa horský bicykel

Na školskom dvore sa v týchto dňoch našiel horský bicykel. Bližšie info na obecnom úrade.


Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
3.8.2022

Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce je zverejnená Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Ľubovniansky jarmok
25.7.2022

Ľubovniansky jarmok

XXIX. ročník Ľubovnianskeho jarmoku, Stará Ľubovňa, 30.09.2022 - 01.10.2022.


Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19
25.7.2022

Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19

ÚVZ SR vydal odporúčanie na dôsledné vetranie miestností a vozidiel, vzhľadom na neklesajúci počet ochorení na COVID-19 ...


ODPUST v Novej Ľubovni - 16.07.2022
21.7.2022

ODPUST v Novej Ľubovni - 16.07.2022

V tú slnečnú, júlovú sobotu, 16.07.2022, slávila celá naša obec odpustovú slávnosť...


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.07.20222
20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.07.20222

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo opäť Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme...


Vyhlásené výzvy k aktivitám IROP - MAS ĽUBOVNIANSKO
20.7.2022

Vyhlásené výzvy k aktivitám IROP - MAS ĽUBOVNIANSKO

Dávame vám do pozornosti Miestnu akčnú skupinu - MAS ĽUBOVNIANSKO...


ANNA BÁL - 24.07.2022
18.7.2022

ANNA BÁL - 24.07.2022

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva členov klubu, ale aj širokú verejnosť, na ANNA BÁL, 24.07.2022 (nedeľa) od 15.00 hod., Spoločenská miestnosť Glóbus v Novej Ľubovni...


Odpustová slávnosť  Panny Márie Karmelskej v Novej Ľubovni  - 16.07.2022 (sobota)
11.7.2022

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej v Novej Ľubovni - 16.07.2022 (sobota)

Farský úrad a obec Nová Ľubovňa vás pozývajú na ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ Panny Márie Karmelskej, ktorá sa bude konať v sobotu - 16.07.2022. Slávnostná svätá omša bude v kostole o 10:30 hod. a popoludní vás pozývame na ODPUSTOVÉ POPOLUDNIE, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku so začiatkom o 15.00 hod. ...


Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať...
11.7.2022

Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať...

ÚPSVaR v Starej Ľubovni zverejňuje základné informácie, týkajúce sa požiadania o inflačnú pomoc pre osobných asistentov, opatrovateľov, osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodku...

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
11.7.2022

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022.


Dividendy 2021 - Zmena vyplácania (v piatok len dopoludnia)
6.7.2022

Dividendy 2021 - Zmena vyplácania (v piatok len dopoludnia)

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov oznamuje zmenu - dividendy vypláca v stanovených termínoch, avšak v piatok len dopoludnia.
Rozpis domov je orientačný, dividendy si môžete prevziať v ktorýkoľvek uvedený termín...


360° videomapa Nová Ľubovňa z neba
4.7.2022

360° videomapa Nová Ľubovňa z neba

Na stránke obce nájdete 360° videomapu Novej Ľubovne...


Dividendy za rok 2021
30.6.2022

Dividendy za rok 2021

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že v dňoch od 04.07.2022 - 08.07.2022 (okrem utorka), bude vyplácať dividendy za rok 2021 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Púť na Mariánsku horu v Levoči -  2022
28.6.2022

Púť na Mariánsku horu v Levoči - 2022

Program púte v prílohe...