Oprava múrového oplotenia

Pítko a informačná tabuľa
10.5.2017

Pítko a informačná tabuľa

V marci 2017 sa zrealizovalo osadenie pítka (zdrojapitnej vody) na kostolnom dvore. Zároveň sa osadila informačná tabuľa o revitalizácii nádvoria kostola.


Kostolná ohrada - nočné pohľady
13.12.2015

Kostolná ohrada - nočné pohľady

Ponúkame Vám nočné pohľady obnovenej kostolnej ohrady zhotovené profesionálnym fotografom Michalom Petriľákom.


Kostolná ohrada - finále 1.11.2015
2.11.2015

Kostolná ohrada - finále 1.11.2015

1. novembra 2015, na sviatok Všetkých svätých, sa po prvýkrát po zatmení rozžali svetlá novej krížovej cesty na opravenej kostolnej ohrade. Ponúkame Vám finálny pohľad na toto dielo.


Ukončenie prác - oprava múrového oplotenia
21.10.2015

Ukončenie prác - oprava múrového oplotenia

Pred symbolickým odovzdaním opraveného múrového oplotenia, ktoré sa konalo 18.10.2015, prebiehala aj montáž prvkov drobnej architektúry.


Krížová cesta
31.7.2015

Krížová cesta

V prílohe nájdete popis stvárnenia prototypu jedného zo zastavení novej Krížovej cesty.Práce na výstavbe nového múrového oplotenia máj, jún 2015
5.6.2015

Práce na výstavbe nového múrového oplotenia máj, jún 2015

Vo fotogalérii FARNOSTI môžete nahliadnúť na práce vykonávané od mesiaca máj na výstavbe nového múrového oplotenia pri kostole.


Zbúraná kostolná ohrada (apríl 2015)
3.5.2015

Zbúraná kostolná ohrada (apríl 2015)

Búracie práce kostolnej ohrady zabezpečila strojne obec v spolupráci s dobrovoľníkmi.


Kostolná ohrada a krížová cesta - stav pred zbúraním (apríl 2015)
3.5.2015

Kostolná ohrada a krížová cesta - stav pred zbúraním (apríl 2015)

Základné rozhodnutie k oprave, resp. k výstavbe novej kostolnej ohrady, vyslovil ešte náš bývalý správca farnosti, terajší dekan v Spišskej Novej Vsi, vdp. Mgr. Slavomír Gallik. Uskutočnil prvé zbierky, ako aj potrebné prešetrenie pamiatkovým ústavom. Na týchto základoch buduje terajší správca farnosti, vdp. PaedDr. Marcel Bača, postupne ďalšie kroky, týkajúce sa opravy múrového oplotenia nášho chrámu.


24.4.2015

Prvky drobnej architektúry

Situácie nájdete v prílohách.