Menu

Zbúraná kostolná ohrada (apríl 2015)

Búracie práce kostolnej ohrady zabezpečila strojne obec v spolupráci s dobrovoľníkmi.