Oprava múrového oplotenia

21.4.2015

Dokumentácia - statika, BELCOR s.r.o., Ing. Belo Kačo

Dokumenty sú v prílohách.


21.4.2015

Dokumentácia - Dista projekt, Ing. Janka Dunajská

Výkresové časti a technická správa v prílohe.


Oprava múrového oplotenia
21.4.2015

Oprava múrového oplotenia

Vypracovaný a schválený projekt "Oprava havarijného stavu múrového oplotenia kostola v Novej Ľubovni a terénne úpravy" je základom pre stavebné práce na oprave múrového oplotenia nášho kostola. V priloženej tabuľke sú uvedené základné informácie o tejto stavbe.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist