Menu

Oprava múrového oplotenia

Vypracovaný a schválený projekt "Oprava havarijného stavu múrového oplotenia kostola v Novej Ľubovni a terénne úpravy" je základom pre stavebné práce na oprave múrového oplotenia nášho kostola. V priloženej tabuľke sú uvedené základné informácie o tejto stavbe.

K stiahnutiu