Menu

Ukončenie prác - oprava múrového oplotenia

Pred symbolickým odovzdaním opraveného múrového oplotenia, ktoré sa konalo 18.10.2015, prebiehala aj montáž prvkov drobnej architektúry.