Menu

Pítko a informačná tabuľa

V marci 2017 sa zrealizovalo osadenie pítka (zdrojapitnej vody) na kostolnom dvore. Zároveň sa osadila informačná tabuľa o revitalizácii nádvoria kostola.