Menu

Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily

V prílohách nájdete nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, platné od 10/2020 a 11/2020 - podľa rozpisu skupín.

K stiahnutiu