Menu

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR - voličom, občanom obce s trvalým pobytom - bez súpisného čísla