Menu

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022.