Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - Zmena dokončených stavieb súp. č. 756 a súp. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist