Verejná vyhláška - Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare