Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 8/2021, ktorým sa mení VZN obce Nová Ľubovňa č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa