Menu

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania k predĺženiu platnosti stavebného povolenia - Prestrešenie hokejového ihriska v NĽ